KVASNITSKA OKSANA STEPANIVNA

1. С.І. Сміян, У.С. Слаба, О.Б. Слабий, Р.Я. Боднар, О.С. Квасніцька та співавтори. Сучасні погляди на компетенції викладача вищої медичної школи // Eastern Ukrainian Medical Journal, 2019;7(3):298-305.

2. Kvasnitska O.S. Experience of pulmonary lymphangitic carcinomatosis diagnosis / O.S. Kvasnitska, A.O. Bob, Z.A. Lubyanska / Pneumologia. - Vol. 67 – № 3. – 2018. – р. 140-142.

3. Боб А.О. Особливості перебігу пневмоній при онкологічних захворюваннях крові / Хоміцька А.І., Чукур О.О., Радецька Л.В., Савченко І.П., Боднар Л.П., Квасніцька О.С., Городецький В.Є. / Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль. - №1. – 2018. – с.141-143.

4. Сміян С.І. Самооцінка студентами ефективності симуляціного навчання невідкладної медицини / Сміян С.І., Коморовський Р.Р., Боднар Р.Я., Слаба У.С., Лепявко А. А., Лихацька Г.В., Квасніцька О.С., Мігенько Л.М. / Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні» 17-18 травня 2018 року м. Тернопіль. – с. 497-498.

5. Сміян С.І. Рання діагностика ураження нирок у хворих на подагру з ожирінням / Сміян С.І., Франчук М.В., Мігенько Л.М., Квасніцька О.С., Лепявко А. А./ Матеріали пісумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль. - 2018. – с. 73-74.

6. Сміян С.І., Боднар Р.Я., Лепявко А.А., Квасніцька О.С., Боднар Л.П., Сиваківський М.А. Частота поліморбідності у хворих із захворюваннями суглобів / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 2017 с. 125-126.

7. Сміян С.І., Лепявко А.А., Слаба У.С., Боднар Р.Я., Коморовський Р.Р., Лихацька Г.В., Мігенько Л.М., Квасніцька О.С. / Коморбідність у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень // Конференція "Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб". – м. Вінниця, 25-26 квітня 2017. – С. 90.

8. Bakalyuk T.G. Using of physical restoration treatment methods in patients with primary gonarthrosis with low bone mineral density at sanatorium stage of rehabilitation // Bakalyuk T.G., Mysula I.R., Kvasnitska O.S., Vahnovska E.E. // Тези міжнародного симпозіуму «Захворювання кісток і суглобів та вік» м. Львів, 9–11 березня, 2016 // Боль. Суставы. Позвоночник – 2016. - №1. – р. 65-66.

9. Бабінець Л.С. Куріння як чинник поглиблення остеодефіциту при коморбідності хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту // Л.С. Бабінець, О.С. Квасніцька, З.Я. Онуфрик, І.В. Семенова, Л.М. Мігенько // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ інфекція. – 2016. - № 1 (24). – С. 88-92.

10. Бабінець Л.С. Патогенетичні аспекти порушень ліпідного обміну при хронічному панкреатиті, підходи до їх корекції // Л.С. Бабінець, Л.М. Мігенько, К.Ю. Кицай, Б.О. Мігенько, О.С. Квасніцька // Вестник клуба панкреатологов. – 2016. - № 1 (30). – С. 16-19.

11. Мисула І.Р. Особливості викладання медичної реабілітації в сучасних умовах // Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Левицька Л.В. , Квасніцька О.С. // Медична освіта. 2015. № 4. – с. 96-98.

12. BAKALYUK T.G., Efficiency of Physiotherapy in Treatment of Severe Pain Syndrome in Elderly Patients with Coxarthrosis // BAKALYUK T.G., MYSULA I.R., KVASNITSKA O.S., SALAYDA I.M. // Біль. Суглоби. Хребет. – 2015. - № 2 (18). – c. 83.

13. Бабінець Л.С. Хронічний панкреатит та дисліпідемія, нові підходи до лікування // Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Квасніцька О.С., Цибік О.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря». «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – 2014. – № 1(20). – С. 151.

14. Стан кісткової тканини хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з іншими внутрішніми хворобами / Бабінець Л. С., Квасніцька О. С., Мігенько Л. М., Пінкевич О. Я. // Проблеми остеології. – 2011. – Т. 14, № 1. – С. 50–52.

15. Остеодефіцит і вплив супутньої патології на його глибину при хронічному панкреатиті / Бабінець Л. С., Квасніцька О. С., Мігенько Л. М., Пінкевич О. Я. // Буковинський медичний вісник : матеріали наук.-практ. конф. із міжнар. участю «Актуальні питання внутрішньої медицини»). – 2011. – Т. 15, № 2 (58). – С. 183–185.

16. Супутнє хронічне обструктивне захворювання легень як предиктор ускладнення клінічного перебігу та зниження якості життя при хронічному панкреатиті / Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька, О. І. Криськів, Ю. М. Герасимець, В. М. Творко // Буковинський медичний вісник : матеріали наук.-практ. конф. із міжнар. участю «Актуальні питання пульмонології: обмін досвідом та перспективи розвитку»). – 2011. – Т. 15, № 3 (59). – С. 153–156.

17. Бабінець Л. С. Дисбіоз товстої кишки як чинник порушень в антиоксидантному статусі хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень, шляхи оптимізації лікування / Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька // Вісник наукових досліджень. – 2011. – № 4. – С. 46–48.

18. Квасніцька О. С. Ефективність кардонату в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень / О. С. Квасніцька // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 2. – С. 113–115.

19. Вплив супутніх захворювань на про- та антиоксидантний статус хворих на хронічний панкреатит / Бабінець Л. С., Квасніцька О. С., Мігенько Л. М., Пінкевич О. Я., Криськів О. І., Гощінська Т. В., Складанюк Л. І., Дуць Р. П. // Гастроентерологія : міжвід. зб. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2010. – Вип. 44. – С. 72–77.

20. Бабінець Л. С. Вплив супутнього хронічного обструктивного захворювання легень на стан мікробіоценозу товстого кишечника і клінічний перебіг хронічного панкреатиту / Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька // Кримський терапевтичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 49–54).

21. Дисбіоз товстого кишечника при хронічному панкреатиті та ефективність застосування Біфіформу комплекс для корекції його клінічних проявів / Бабінець Л. С., Квасніцька О. С., Рябоконь С. С., Скрипник М. В. // Архів клінічної медицини. – 2009. – № 2. – С. 55–58.

22. Трофологічні порушення при хронічному панкреатиті і чинники їх виникнення / Бабінець Л. С., Квасніцька О. С., Мігенько Л. М., Пінкевич О. Я. // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 4. – С. 27–29.

23. Бабінець Л. С. Зміни мікробіоценозу товстого кишечника під впливом супутнього хронічного обструктивного захворювання легень / Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька // Матеріали підсумкової наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – Тернопіль, 2009. – С. 33–35.