KOSHAK BOHDAN OLEKSANDROVYCH

1. Сміян С. І., Кошак Б. О., Білуха А. В., Кошак Д.О. Роль ендотеліальної дисфункції в розвитку артеріальної гіпертензії у хворих на анкілозивний спондилоартрит // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.– 2018.– № 2 (76). – С. 54–58.

2. Сміян С. І, Кошак Б. О., Слаба У. С. Застосування квінаприлу та l-аргініну з метою корекції ендотеліальної дисфункції у пацієнтів із анкілозивним спондилоартритом та в поєднанні з гіпертонічною хворобою. // Вісник наукових досліджень. – 2018.– № 2 (91).– С. 29–33.

3. Сміян С. І, Кошак Б. О. Обґрунтування необхідності й оцінка ефективності корекції ендотеліальної дисфункції в пацієнтів з анкілозивним спондилоартритом. // Український медичний часопис.– 2018.– Т. 1. № 3.– С. 93–96.

4. Смиян С. И., Кошак Б. О. Стратификация факторов риска дисфункции эндотелия у больных анкилозирующим спондилоартритом. // Докторах боротномаси. Вестник врача.– 2018.– № 1.–С. 74–78

5. Оцінка ендотеліальної дисфункції і серцево-судинного ризику у хворих на анкілозивний спондилоартрит / С. І. Сміян, Б. О. Кошак, У. С. Слаба, Л.Л. Легка. // Український ревматологічний журнал.– 2017.– № 3 (69).– С. 75–76.

6. Кошак Б. О. Вміст циркулюючих ендотеліальних клітин в крові як маркер ендотеліальної дисфункції у хворих на анкілозивний спондилоартрит. // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень.– 2017.– Т. 5, № 3.– С. 957–963.

7. Smiyan S. I., Koshak B. O., Gnatko I. V. Endothelial dysfunction and cardiovascular risk in patients with ankylosing spondylitis. // International Journal of Medicine and Medical Research.– 2017.– Vol. 3, № 2.– Р. 5–9.

8. Сміян С. І, Кошак Б. О., Слаба У. С. Визначення частоти факторів серцево-судинного ризику в пацієнтів із анкілозивним спондилоартритом. // Вісник наукових досліджень. – 2017.– № 1 (86).– С. 56–59

9. Кошак Б. О. Оцінка депресивних розладів у хворих з анкілозивним спондилоартритом. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. № 1.– С. 33–36.