FRANCHUK MAKSYM VALENTYNOVYCH

1. Сучасні погляди на компетенції викладача вищої медичної освіти / С. І. Сміян та ін. Eastern Ukrainian Medical Journal. № 7 (3). 2019. P. 298-305.

2. Svitlana Smiyan, Maksym Franchuk. Neural networks in prediction of kidney disease in gout patients with obesity. Annals of the rheumatic diseases. Vol. 78. № 2. 2019. P. 1912.

3. Smiyan S., Franchuk M., Komorovsky R. Obesity as a risk factor for kidney damage in patients with gout. East European Scientific Journal. 5 (33). 2018. P. 44-48.

4. Smiyan S., Franchuk M., Komorovsky R. Microproteinuria as a marker of subclinical gouty nephropathy. Annals of the rheumatic diseases. Vol. 77. № 2. P. 1637.

5. Смиян С.И., Франчук М.В., Грымалюк Н.В., Слаба У.С. Выявление и оценка предикторов развития подагрической нефропатии. Халкаро илмий журнал. 2018. № 1 (99). С. 105-108.

6. Сміян С.І., Франчук М.В., Балабан Л.В. Застосування магнію оротату в комплексній терапії метаболічних порушень при подагрі. Вісник наукових досліджень. 2017. № 1 С. 64-66.

7. Франчук М.В. Подагрична нефропатія: оцінка взаємозв’язків між перебігом подагри і рівнем мікропротеїнурії. Журнал клінічних та експерементальних медичних досліджень. 2017. № 5 (3). С. 939-944.

8. Сміян С.І., Франчук М.В., Задорожна Л.В., Антюк Ж.О. Стратифікація факторів ризику розвитку нефропатії у хворих на подагру. Український ревматологічний журнал. 2017. № 3 (69). С. 76.

9. Оцінка можливостей нефропротекторної дії Канефрону® Н у хворих на подагричну нефропатію / С. І. Сміян та ін. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 1. С. 64-68.

10. Smiyan S.I., Franchuk M.V., Komorovsky R.R. Effetiveness of Canephron® N in the complex management of subclinical gouty nephropathy. International Journal of Medicine and Medical Research. 2016. Vol. 2, Issue 1. P. 5-8.

11. Франчук В.В., Франчук М.В. Щодо доцільності введення у клінічну практику окремої шкали об’єктивного оцінювання загального стану пацієнта. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 4. С. 143 – 145.

12. Сміян С.І., Франчук М.В. Ефективність Канефрону Н у комплексному лікуванні субклінічної подагричної нефропатії. Тематичний номер Здоров’я України. 2015. № 3(4). С. 2-3.

13. Франчук М.В., Франчук У.Я. Клінічні аспекти та особливості перебігу подагри за умов наявності ураження нирок. Студентський науковий вісник. 2013. № 1. С. 60-65.

14. Оцінка факторів серцево - судинного ризику у хворих на подагру / С.І. Сміян та ін. Вісник СумДУ. 2012. № 2. т. 2. С.74-78.