BODNAR ROKSOLANA YAROSLAVIVNA

1. Malik S.L. Theraputic effect of holecalciferol (vitamin D3) on quality of life of neurologic patients / Malik S.L., Zhelіba L.M., Khrebtіy G.І., Semenenko A.І., Medrazhevs'kaYa.A., BodnarR.Ya., Kirichenko O.V., Malik L.M.// “The scientific method”. – Warszawa.- №25/2018, VOL.1 P. 18-22.

2. Р.Я. Боднар. Морфогенез кардіоміо­патії при порушенні пуринового обміну/Р.Я. Боднар//Науковий вісник Ужгородського універ­ситету. Серія медицина. – 2002. – Вип. 17. – С. 4-6

3. Andrii I. Semenenko. Evaluation of influence of infusion therapy on the dynamics of acid alkaline balance indices in patients with acute ischemic stroke / Andrii I. Semenenko, Galina. I. Hrebtiy, Natalia A. Semenenko, Svetlana L. Malyk, Dmytro V. Dmytriiev, Roksolana Ya. Bodnar, Mykola G. Hinhuliak, Oleksandr V. Marchuk// Wiadomości Lekarskie, Krakow,2018, tom LXXI, nr 7, 1316-1319.

4. Л.Боднар. Фактори ризику професійних захворювань медичних працівників (огляд літератури)// Л.Боднар, А.Боб, Р.Боднар, Н.Рега, Т.Боднар//Вісник наукових досліджень. 2018.№2, с. 6-10

5. Р.Я. Боднар. Ефективність впливу вобензиму та кандесартану на процеси вільнорадикального окислення ліпідів і білків у хворих на гострий інфаркт міокарда, поєднаний з гіперурикемією / Р.Я. Боднар, Л.П. Боднар // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. - №3 – С. 107.

6. Р.Я. Боднар. Ремоделювання великої підшкірної вени при посттромбофлебітичній хворобі / Р.Я. Боднар // Шпитальна хірургія – 2 (70) /2015. - С. 50-53.

7. О.І. Кріпка. Поєднання гіперурикемії з артеріальною гіпертензією за умов поліморбідності / О.І. Кріпка, Р.Я. Боднар // Вісник наукових досліджень. – 2014. - №2 - С. 32-34.

8. Р.Я. Боднар. Зміни процесів пер оксидного окислення ліпідів крові хворих на інфаркт міокарда, поєднаний з гіперурикемією / Р.Я. Боднар//Вісник наукових досліджень. – 2014. - №2 - С. 35-36.

9. Р.Я. Боднар. Особливості клінічних прояві інфаркту міокарда з гіперурикемією /Р.Я. Боднар// Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. - №1 – С. 19-21.

10. Р.Я. Боднар. Субмікроскопічна характеристика лімфоцитів крові при інфаркті міокарда, асоційованого із гіперурикемією / Р.Я. Боднар, Т.В. Єрмакова // Галицький лікарський вісник. – 2013. – Т.20 (1), частина ІІ. – С.10-12.

11. Р.Я. Боднар. Гіпокоагулятивний ефект комбінованої терапії з кандесартаном і вобензимом при інфаркті міокарда , асоційованому з гіперурикемією. / Р.Я. Боднар, Л.П. Боднар, М.А. Сиваківський // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. - №1 – С. 12-14.

12. С.І.Сміян. Оцінка ефективності використання телмісартану з гіпотензивною метою у пацієнтів із подагрою і метаболічним синдромом. / С.І.Сміян, Р.Я. Боднар, Ж.О. Антюк, У. С. Слаба, Н.В. Грималюк // Вісник наукових досліджень. – 2010. - №4 - С. 16-18.

13. Р.Я. Боднар. Структурно-функціональна характеристика “Атеросклеротичного серця” у померлих похилого віку / Р.Я. Боднар, Л.П. Боднар, Ваврух П.О. // Вісник наукових досліджень. – 2010. - №4 - С. 65-67.

14. С.І.Сміян. Особливості викладання внутрішніх хвороб англомовним студентам-іноземцям в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу / С.І.Сміян, У. С. Слаба, Л.П. Мартинюк, А. А. Лепявко, Р.Р. Коморовський, Р.Я. Боднар, С. Р.Гусак // Медична освіта. - 2010.-№4.- С. 91-93.

15. Л.П. Боднар. Клінічний досвід застосування формотеролу у хворих на бронхіальну астму / Л.П. Боднар, А.О. Боб, Р.Я. Боднар // Вісник наукових досліджень. – 2009. - №4 - С.71.

16. Р.Я. Боднар. Відмінності імунної реактивності організму при інфаркті міокарда залежно від рівня в крові сечової кислоти / Р.Я. Боднар, Л.П. Боднар, А.О. Боб, М.А. Сиваківський // Вісник наукових досліджень. – 2009. - №4 - С.67.

17. М.І. Швед. Корекція вільно радикального окислення ліпідів і білків вобензимом і кандесартаном у поєднанні із стандартною терапією у хворих на гострий інфаркт міокарда, асоційований з гіперурикемією / М.І. Швед, Р.Я. Боднар, Л.П. Боднар, М.А. Сиваківський //„Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – Терно-піль: Укрмед¬книга, 2009.- С.39-40.

18. Я.Я. Боднар. Морфогенез водно-електролітної міокардіопатії/ Я.Я. Боднар, О.Є. Кузів, Р.Я. Боднар, П.Р. Сельський, М.А. Сиваківський//Вісник наукових досліджень. – 2006. - №3 - С.38-40.

19. М.І. Швед. Клінічна ефективність вобензиму і кандесартану в комплексному лікуванні хворих на гострий інфаркт міокарда, асоційований з гіперурикемією. / М.І. Швед, Р.Я. Боднар // Вісник наукових досліджень. – 2004. - №4 - С.21-22.

20. М.І. Швед. Поєднаний вплив артеріальної гіпертензії і гіперурикемії на перебіг гострого інфаркту міокарда / М.І. Швед, Р.Я. Боднар, Н.М.Вівчар // Галицький лікарський вісник. – 2003. – Т.10 (1), частина ІІ. – С.68-69.

21. М.І. Швед. Морфологічні зміни артеріального русла серця при інфаркті міокарда, асоційованого з гіперурикемією / М.І. Швед, Р.Я. Боднар // Вісник морфології (Reports of Morphology). - 2003. - № 2 – С.315-317.

22. Р.Я. Боднар. Структурні зміни тромбоцитів при інфаркті міокарда, поєднаного з гіперурикемією / Р.Я. Боднар // Вісник проблем біології і медицини. – Полтава, 2003. – С.50-51.