HUSAK SOFIIA ROMANIVNA

1. Svitlana Smiyan, Igor Galaychuk, Igor Zhulkevych, Volodymyr Nykolyuk, Roman Komorovsky, Sofiya Gusak. Sjögren’s syndrome and lymphadenopathy unraveling the diagnosis of Lyme disease// Reumatologia. - 2019. – Vol. 57 (1). – P. 59-62.

2. С. І. Сміян, У. С. Слаба, О. Б. Слабий, С.Р.Гусак та співавтори. Сучасні погляди на компетенції викладача вищої медичної школи // Eastern Ukrainian Medical Journal. - 2019. – Vol. 7 (3). – P. 298-305.

3. Principles of internal medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary diseases): Study Guide / [Smiyan S.I., Komorovskiy R.R., Lepyavko A.A., et al.]; edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha” − 2018.− 474 p.

4. Principles of Internal Medicine (Cardiology, Rheumatology, nephrology): Study Guide / [Smiyan S.I., Komorovskiy R.R., Slaba U.S., et al.] edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha” - 2018. – 398 p.

5. Principles of Internal Medicine (Cardiology, Rheumatology, nephrology): Study Guide / [Smiyan S.I., Komorovskiy R.R., Slaba U.S., et al.] edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha” - 2016. – 398 p.

6. Principles of internal medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary diseases): Study Guide / [Smiyan S.I., Komorovskiy R.R., Lepyavko A.A., et al.]; edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, “Ukrmedknyha” − 2015.− 474 p.

7. Module 2. Principles of Internal Medicine (Cardiology, Rheumatology, nephrology): Study Guide / [Smiyan S.I., Slaba U.S., Kuzmina G.P. et al.] edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, 2014. – 380 p.

8. Сміян С. І., Маховська О. С., Зарудна О. І., Грималюк Н. В., Слаба У. С., Гусак С. Р., Задорожна Л. В., Легка Л. Л., Ліщина Л. І., Цибуляк Б. Й. Оцінка плейотропних ефектів нестероїдних протизапальних препаратів при первинному остеоартроз // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень // Науковий журнал. – 2013. – Т.1. – С. 64-69.

9. Оцінка впливу тривалості захворювання остеоартрозом на ступінь де мінералізації кісткової тканини / Сміян С.І, Гусак С.Р., Яцишин Х.Р., Слаба У.С., Боднар Р.Я., Лепявко А.А., Коморовський Р.Р., Мартинюк. Л.П., Даньчак С.В.// Здобутки клінічної та експериментальної терапії, збірник матеріалів науково-практичної конференції 17 квітня 2012 р.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 60

10. Особливості процесів перекисного окислення ліпідів та білків крові хворих на інфаркт міокарда, асоційований з гіперурикемією / Сміян С.І., Боднар Р.Я., Слаба У.С., Боднар Л.П., Гусак С.Р., Даньчак С.В., Сиваківський М.А.// Здобутки клінічної та експериментальної терапії, збірник матеріалів науково-практичної конференції 17 квітня 2012 р.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 61-62

11. Оптимізація лікування анкілозивного спондилоартриту у пацієнтів з ураженням кульшових суглобів / Сміян С.І, Гусак С.Р., Яцишин Х.Р., Слаба У.С., Боднар Р.Я., Даньчак С. В., Маховська О.С., Задорожна Л.В., Легка Л.Л., Зарудна О.І., Антюк Ж.О.// Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: всеукр. наук.-практ. конф., (Вінниця, 11–12 квіт. 2012 р.). – Вінниця, 2012. – С. 78

12. Динаміка артралгічного статусу у пацієнтів з остеоартрозом на тлі хондропротекторної терапії / Сміян С.І., С.Р. Гусак, Н.В. Грималюк, О.С. Маховська, Л.В. Задорожна, Л.Л. Легка, Ж.О. Антюк, Яцишин Х.Р., Р.Я. Боднар, Даньчак С.В. // «Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб»: всеукр. наук.-практ. конф., (Харків, 19–20 квіт. 2012 р.). – Харків, 2012. – С. 217.

13. Статеві особливості клінічного перебігу хронічних обструктивних захворювань легень / Сміян С.І., Лепявко А.А., Слаба У.С., Мартинюк Л.П., Комаровський Р.Р., Боднар Р.Я., Гусак С.Р., Лихацька Г.В. // «Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб»: всеукр. наук.-практ. конф., (Харків, 19–20 квіт. 2012 р.). – Харків, 2012. – С.218

14. Вплив Вобензиму та кандесартану на показники ліпідограми у хворих на інфаркт міокарда поєднаний з гіперурикемією / Сміян С.І., Боднар Р.Я., Слаба У.С., Боднар Л.П., Мартинюк Л.П., Коморовський Р.Р., Лепявко А.А., Гусак С.Р., Даньчак С.В., Сиваківський М.А. // «Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб»: всеукр. наук.-практ. конф., (Харків, 19–20 квіт. 2012 р.). – Харків, 2012. – С. 216.

15. Вплив кандесартану на гемодинамічні показники у хворих на інфаркт міокарда поєднаний з гіперурикемією/ Боднар Роксолана, Гусак Софія, Даньчак Світлана, Боднар Петро // ХV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2012 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С.

16. Зміни ліпідограми у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом / Рафаель Туфур, Роберт Сарфраз, Андрій Лепявко, Роксолана Боднар, Софія Гусак, Ольга Креховська-Лепявко // ХV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2012 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С.

17. Поширеність факторів кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру/ Даньчак С.В., Антюк Ж.О., Соліляк О.В., Боднар Р.Я., Гусак С.,Франчук М.В. // ХV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2012 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012.

18. Характеристика артралгічного синдрому у хворих на подагру/ Сміян С.І., Даньчак С.В., Антюк Ж.О., Соліляк О.В., Гусак С.Р., Боднар Р.Я. // Здобутки клінічної та експериментальної терапії, збірник матеріалів науково-практичної конференції 17 квітня 2012 р.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 61

19. Evaluation of Osteoarthritis duration on the bone mineral density/ Gusak S.R., Yatsushun ²²Kh.R., Bodnar R.Ya., Lepyavko A.A., Slaba U.S.// 4th International Medical Congress for students and young doctors.- Chisinau, republic of Moldova, 17-19 may 2012.- p.86-87

20. Clinical peculiarities of chronic obstructive pulmonary disease depending on gender of the patients // Smiyan S., Lepyavko A., Gusak // S4th International Medical Congress for students and young doctors.- Chisinau, republic of Moldova, 17-19 may 2012.- p.68.

21. Prevalence of Cardiovascular Risk factors in patients with Gout/ Svitlana Danchak, Oksansa Soliliak, Roman Komorovsky, Sofiya Gusak// 2nd International student Congress. –Turkey, 11-13 may 2012. –p. 17-18

22. Стратифікація кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру та остеоартроз/ С.І. Сміян, О.С. Маховська, Ж.О. Антюк, Л.В. Задорожна, Н.В. Грималюк, С.Р. Гусак, О.І. Зарудна, Л.Л. Легка, У.С. Слаба, С.В. Даньчак //²Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань², збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції асоціації ревматологів України, 25-26 жовтня 2012 р. –Київ: Український ревматологічний журнал № 3 (49). -2012. –с.108-109

23. Шляхи корекції дисліпідемії та супутньої артеріальної гіпертензії у пацієнтів з подагрою на лі метаболічного синдрому за допомогою блокаторів рецепторів ангіотензину II та фенофібратів / Сміян С.І, Гусак С.Р., Антюк ж.О., Слаба У.С.// Науково-практична конференція з міжнародною участю: «Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (Присвячена 80-річчю з дня Франківськ, 4-5 жовтня, 2012 р.– С. 122

24. Печінкові прояви при ревматоїдному артриті/ Сміян С.І, Даньків Л.В., Слаба У.С., Гусак С.Р// Науково-практична конференція з міжнародною участю: «Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (Присвячена 80-річчю з дня народження академіка НАМН України Є.М.Нейка) Збірник тез. – Івано-Франківськ, 4-5 жовтня, 2012 р.– С. 123.

25. Сміян С. І., Лепявко А. А., Слаба У. С., Гусак С. Р. Вплив використання препарату «Крестор» на показники ліпідограми у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом // Галицький лікарський вісник. - 2012 . - № 3 (частина 1). - С. 50 - 52.

26. Стратифікація кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру та остеоартроз/ С.І. Сміян, О.С. Маховська, Ж.О. Антюк, Л.В. Задорожна, Н.В. Грималюк, С.Р. Гусак, О.І. Зарудна, Л.Л. Легка, У.С. Слаба, С.В. Даньчак // Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань, збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції асоціації ревматологів України, 25-26 жовтня 2012 р. –Київ: Український ревматологічний журнал № 3 (49). -2012. –с.108-109

27. Оцінка ефективності Зинаксин-глюкозаміну у хворих з анкілозивним спондилоартритом і ураженням кульшових суглобів/ Сміян С.І., Слаба У.С, Грималюк Н. В., Гусак С.Р., Задорожна О.С., Маховська О.С., Легка Л. Л., Антюк Ж. О., Козій М.І. // Галицький вісник .-№4. Т.17.-2010. –С.72-73

28. Сміян С. І. Особливості викладання внутрішніх хвороб англомовним студентам-іноземцям в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу / С. І. Сміян, У. С. Слаба, Мартинюк Л.П., А. А. Лепявко, Р. Р. Коморовський, Р. Р. Боднар , С. Р.Гусак //Медична освіта. –№ 4.- 2010.- С.91-93

29. Сміян С. І. Клінічні особливості первинного остеоартрозу на тлі остеопенічного синдрому / С. І. Сміян, С. Р.Гусак, О. К.Хайко // Вісник наукових досліджень. -2010. - №2 (59).– С.76-80.

30. Гусак С. Р. Корекція остеопенічного синдрому у пацієнтів з первинним остеоартрозом комбінованим препаратом Форкал плюс / С. Р. Гусак // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2009. - № 12. – с. 243.

31. Гусак С. Р. Оцінка ефективності остеотропної терапії у пацієнтів із остеодефіцитом на тлі первинного остеоартрозу / С. Р. Гусак // Галицький лікарський вісник. – 2009. - № 4. – с. 36-49.

32. Сміян С. І. П’ятирічний моніторинг артралгічного статусу у хворих на остеоартроз під впливом застосування хондропротектора Структум / С. І. Сміян, С. Р. Гусак, Н. В. Грималюк // Український ревматологічний журнал. – 2009. – № 2 (36). – С. 4.

33. Диференційовані підходи до лікування остеоартрозу / С. І. Сміян,Л. М. Митник, С. Р. Гусак, Н. В. Грималюк, О. С. Маховська, Л. В. Задорожна, Л. Л. Легка, О. І. Зарудна // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – С. 31–32.

34. Сміян С. І. Оцінка ефективності лікування остеодефіциту у пацієнтів з первинним остеоартрозом препаратом Форкал плюс / С. І. Сміян, С. Р. Гусак // Український морфологічний альманах. – 2008. – № 2. – С. 164–166.

35. Сміян С. І. Оцінка ефективності лікування остеоартрозу у пацієнтів з надмірною масою тіла і метаболічним синдромом / С. І. Сміян., C. P. Гусак // Внутрішня медицина. – 2008. – № 4 (10). – С. 49–54.