LEPYAVKO ANDRIY ANDRIYOVYCH

1. Сатурская А.С., Лепявко А.А., Сатурская У.В. / Инновационные подходы и использование интерактивных методов в подготовке специалистов общественного здоровья и медицинской сферы // Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический журнал. – Т. 18. – Вып. 4. – 2019. – URL: http://www.sci.rostelecom67.ru/user/sgma/MMORPH/TITL.HTM

3. S. I. Smiyan, U. S. Slaba, O. B. Slabyi, A. A. Lepiavko et al. / Current views on the competencies in higher medical education // Eastern Ukrainian Medical Journal. – 2019. – Vol 7, № 3. – P. 298–305.

4. Ковальчук О.Л., Лепявко А.А., Марценюк В.П. / Telemedical technologies in the USA: organizational, software and hardware support // Medical Informatics and Engineering. – 31.03.2015.

5. Лепявко А. А. Стан системи гемостазу в хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / А. А. Лепявко // Мед. хімія. – 2012. – Т. 10, № 3. – С. 108–111.

6. Лепявко А. А. Ліпідний профіль крові у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / А. А. Лепявко // Здобутки клін. і експер. мед. – 2012. – № 2 (17). – С. 76–78.

7. Лепявко А. А. Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень залежно від статі пацієнтів / А. А. Лепявко // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 4. – С. 34–36.

8. Стечишин І.П., Лепявко А.А. Вплив препаратів кварцетину на пероксидне окиснення ліпідів у міокарді при експериментальному цукровому діабеті 2-го типу // Мед. хімія. – 2012. – Т. 10, № 3. – С. 88–91.

9. Креховська-Лепявко О.М. Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан жовчовидільної функції печінки у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту/ О.М. Креховська–Лепявко, А.А. Гудима, А.А. Лепявко // Військова медицина України. – 2012. – Том 12, № 4. – С. 46-51.

10. Сміян С.І., Лепявко А.А., Слаба У.С. / Вплив використання препарату «Крестор» на показники ліпідограми у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом // Галицький лікарський вісник. – 2012. – Том 19, № 3 (частина 1). – С. 50–52.

11. Хара М. Р. Вікові та статеві особливості перебігу серцево-судинної патології (огляд літератури) / М. Р. Хара, А. А. Лепявко // Здобутки клін. і експер. мед. – 2009. – № 2 (11). – С. 9–14.

12. Лепявко А. А. Вміст ацетилхоліну та активність холінестерази в міокарді щурів різного віку і статі при адреналіновому пошкодженні серцевого м’яза / А. А. Лепявко // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 1. – С. 58–61.

13. Лепявко А. А. Морфометричний аналіз ступеня структурного пошкодження міокарда у щурів різного віку і статі при дії токсичної дози адреналіну / А. А. Лепявко, М. Р. Хара // Клін. та експер. патол. – 2009. – Т. 8, № 1. – С. 29–31.

14. Марценюк В.П., Ковальчук О.Л., Лепявко А.А. Телемедичні технології в США: організаційне, програмне та апаратне забезпечення // Медична інформатика та інженерія. – 2009. – № 2. – С. 22–31.

15. Хара М. Р. Особливості холінергічних реакцій ушкодженого адреналіном серця у різностатевих щурів залежно від віку / М. Р. Хара, А. А. Лепявко // Патологія. – 2008. – Т. 5, № 2. – С. 103.

16. Лепявко А. А. Вікові особливості змін активності про- та антиоксидантної систем у мокарді щурів різної статі за його адреналінового пошкодження / А. А. Лепявко, М. Р. Хара // Мед. хімія. – 2008. – Т. 10, № 3. – С. 100–104.

17. Лепявко А. А. Порівняльна характеристика автономної регуляції серця, пошкодженого адреналіном, у різностатевих щурів при старінні / А. А. Лепявко, М. Р. Хара // Здобутки клін. і експер. мед. – 2008. – № 1. – С. 44–47.

18. О. С. Усинська, Н.О. Ліщенко, А.І. Прокопчук, В.П. Марценюк, Л.С. Мілевська, А.А. Лепявко Особливості робочих програм та вимог до студентів у системі медсестринської освіти США (на прикладі школи медсестринства університету Південної Кароліни) // Медична освіта. – 2006. – № 1. С. 47-49.

19. Н.О. Ліщенко, А.І. Прокопчук, В.П. Марценюк, О. С. Усинська, Л.С. Мілевська, А.А. Лепявко Особливості системи вищої освіти у США // Медична освіта. – 2006. – № 1. С. 40-43.

20. Л.С. Мілевська, Н.О. Ліщенко, А.І. Прокопчук, В.П. Марценюк, О. С. Усинська, А.А. Лепявко Фактор викладача в системі американської медичної освіти // Медична освіта. – 2006. – № 1. - С. 50-51.

21. А.А. Лепявко Альтернативні шляхи професійного спрямування випускників медсестринських шкіл США // Медична освіта. – 2006. – № 3. С. 32-34.

22. А.А. Лепявко, Н.О. Ліщенко, А.І. Прокопчук, В.П. Марценюк, О. С. Усинська, Л.С. Мілевська До питання проведення орієнтації студентів при вивченні клінічних дисциплін з медсестринства в університетських шпиталях штату Південна Кароліна, США // Медична освіта. – 2006. – № 2. С. 105-107.

23. А.І. Прокопчук, Н.О. Ліщенко, В.П. Марценюк, О. С. Усинська, Л.С. Мілевська, А.А. Лепявко Особливості медсестринської освіти у США // Медична освіта. – 2006. – № 1. С. 44-46.

24. Застосування розвантажувально-дієтичної терапії, гірудотерапії та настоянки часнику у хворих на ішемічну хворобу серця / Кузів П., Радецька Л., Лепявко А., Михайлів Л., Криськів О., Тюріна В. // Здобутки експериментальної та клінічної медицини. Вип. 8. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – с. 29-30.