LYKHATSKA HALYNA VASYLIVNA

1. Лихацька Г. В., Методологія викладання гастроентерології студентам з англомовною формою навчання на кафедрі внутрішньої медицини № 2., Медична освіта. - 2018. - № 1. - С. 87-90

2. Лихацька Г.В ., Ефективність антигелікобактерної терапії виразкової хвороби дванадцятипалої кишки з використанням пемозару та лаціуму., Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2018. - № 2. - С. 268

3. Lykhatska H.V Functional hepatic disorders in the patients with first diagnosed pulmonary tuberculosis/ Hryshchuk I., Okusok O., Lykhatska H., Radetska L.// Georgian Medical News. – 2017. – Vol. 10(271). – P. 49-55. (Scopus)

4. Лихацька Г.В. Виходимо з посту без шкоди для здоров'я ,Університетська газета ,№ 4 (144) 28 квітня 2017.

5. Лихацька Г.В., Бойко Т.В., Гепадиф в комплексному лікуванні цирозів печінки., Збірник матеріалів науково-практичної конференції ‘’Довкілля і здоров’я’’ м. Тернопіль 27-28 квітня 2017.−С.5−6.

6. Предиктори розвитку змін структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт в поєднанні з хронічним панкреатитом Вісник наукових досліджень.−2013.−№4.−С. 28−30. 3 Бойко Т.В.

7. Динаміка клініко-біохімічних показників у хворих на цироз печінки під впливом комплексної терапії із застосуванням урсодезоксихолевої кислоти Гастроентерологія.− 2013.− № 4 (50).− С.57−60. 4 Швед М.І., Бойко Т.В.,. та інші (всього 5 осіб).

8. Гетерогенність змін показників ендогенної інтоксикації залежно від чинників ризику остеопорозу у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним панкреатитом Медична хімія.−2013.−№4 (57), Т. 15.−С.45−48 3 Бойко Т.В.,.

9. Ефективність комплексної терапії із застосуванням урсосану у пацієнтів з виразковою хворобою з морфо-функціональними змінами печінки Вісник наукових досліджень.− 2013.− № 3.− С.41−43.

10. Порівняльна характеристика клініко-біохімічних показників у хворих на хронічний гастродуоденіт, виразкову хворобу і неспецифічний реактивний гепатит із остеодефіцитом Галицький лікарський вісник.− 2013.− № 3.− С.37-40

11. Аспекти діагностики кислотозалежних захворювань Здобутки клінічної та експериментальної медицини.−2013.−№ 2 .(19).− С.21−23

12. Клініко-біохімічні показники у хворих на цироз печінки під впливом комплексної терапії із застосуванням енерліву Медична хімія.− 2013.− № 2 (55), Т 15.− С. 26−29.

13. Зміни біохімічних маркерів метаболізму кісткової тканини хворих на поєднану патологію органів травлення Гастроентерологія Міжвідомчий збірник.- Дніпропетровськ.-Журфонд: вип. 46.- 2012.- С. 206-212 7 Швед М.І., Бойко Т.В., Лихацька В.О.

14. Артеріальна гіпертензія при хронічних захворюваннях нирок Науково-практичний журнал Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2012.-№ 2 (17).-С.56-58 3 О.В. Давидович, Д.О.Кашковський