MIGENKO LIUDMYLA MYHAILIVNA

1. Пасєчко Н.В., Рожко І. В., Наумова Л. В., МІгенько Л. М., Крицький Т. І. Особливості перебігу та частота клінічних проявів полігландулярного синдрому ІІІ А типу у хворих , які перебувають у йододефіцитному Тернопільському районі // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2019. - Том 15. №2. - С. 51-56.

2. Сміян С.І., Слаба У.С., Слабий О.Б., Боднар Р.Я., Мігенько Л. М. та співавтори. Сучасні погляди на компетенції викладача вищої медичної школи // Eastern Ukrainian Medical Journal. – 2019.- №7(3).- С. 298-305.

3. Бабінець Л.С., Мігенько Б.О., Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Мігенько Л.М., Стародуб Є.М., Ясній О.Р. Псевдоабдомінальний синдром у практиці лікаря загальної практики сімейної медицини // Сімейна медицина. – 2018.- № 3. – С. 40-44.

4. Роль лікарів первинної медико-санітарної допомоги в боротьбі з епідемією неінфекційних захворювань / Н.Є. Романюк, Л.М. Романюк, М.О. Рябоконь, С.С. Рябоконь, Л.М. Мігенько // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - № 2. - C. 249 - 252

5. Babinets L.S., Medvid I.I., Herasymets I.I., Borovyk I.O., Migenko L.M., Migenko B.O., Ryabokon S.S., Korylchuk N.I., Botcyk N.E., Tvorko V.M. Combination effect of hypertonic disease with chronic pancreatitis on the processes maintain homeostasis // Wiadomości lekarskie (Warsaw, Poland:1960). – 2017. - 70 (6 pt 1). – P. 1037-1041. PubMed PMID: 29478975.

6. Л.С. Бабінець, О.С. Квасніцька, З.Я. Онуфрик, І.В. Семенова, Л.М. Мігенько Куріння як чинник поглиблення остеодефіциту при коморбідності хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту, ISSN 22205071 // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ інфекція. – 2016. - № 1 (24). – С. 88-92.

7. Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Рябоконь С.С. Трофічні виразки при післятромбофлебітичному синдромі, сучасні підходи до лікування хворих // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. - №26 (2). – С. 99-100.

8. Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Кицай К.Ю., Квасніцька О.С. Патогенетичні аспекти порушень ліпідного обміну при хронічному панкреатиті, підходи до їх корекції // Вестник клуба панкреатологов. – 2016. - №1 (30). – С. 16-19.

9. Cиндром Коуніса / Б. Г.Насалик, Л. М. Мігенько, Г. О. Берекета // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 3. – С. 42–45.

10. Хронічний панкреатит та дисліпідемія нові підходи до лікування / Л. С. Бабінець, Л. М. Мігенько, О. С. Квасніцька, О. В. Цибік // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 1 (20). – С. 151-152.

11. Хронічний панкреатит і ліпідний дистрес синдром: спільні механізми, взаємозв’язок та невирішені проблеми / Л. С. Бабінець, Л. М. Мігенько // Гастроентерологія: міжвідомчий збірник. – Дніпропетровськ: Інновація, травень. - 2014. – №2(32). – С. 52-53

12. Бабінець Л. С. Порушення ліпідного обміну в патогенезі хронічного панкреатиту / Л. С. Бабінець, Л. М. Мігенько // Вісник Клубу Панкреатологів. – 2012. – № 3 (16). – С. 23–25.

13. Бабинец Л. С. Патогенетические аспекты формирования дисфункции поджелудочной железы при хроническом панкреатите с дислипидемией / Л. С. Бабинец, Л. М. Мигенько, Б. О. Мигенько // Наука в центральной России. – 2012. – № 2. – С. 45–52

14. Стан кісткової тканини хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з іншими внутрішніми хворобами / Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька, Л. М. Мігенько, О. Я. Пінкевич // Проблеми остеології. – 2011. – Т. 14, № 1. – С. 50–52.

15. Остеодефіцит і вплив супутньої патології на його глибину при хронічному панкреатиті / Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька, Л. М. Мігенько, О. Я. Пінкевич // Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т.15, № 2 (58). – С. 183–185.

16. Вплив супутніх захворювань на про- та антиоксидантний статус хворих на хронічний панкреатит / Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька, Л. М. Мігенько, О. Я. Пінкевич, О. І. Криськів, Т. В. Гощинська, Л. І. Складанюк, Р. П. Дуць // Гастроентерологія: міжвідомчий збірник. – Дніпропетровськ: Інновація, 2010. – Вип. 44. – С. 72–77

17. Мігенько Л. М. Застосування статинів для корекції дисліпідних та інших порушень при хронічному панкреатиті / Л. М. Мігенько // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 2 (59). – С. 72–77.

18. Трофологічні порушення при хронічному панкреатиті і чинники їх виникнення / Л. С. Бабінець, О. С. Квасніцька, Л. М. Мігенько, О. Я. Пінкевич // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 4 (57). – С. 27–29

19. Аналіз ліпідограми і параметрів трофологічного статусу хворих на хронічний панкреатит / Л. С. Бабінець, Л. М. Мігенько, І. В. Кузьменко, І. В. Боровик, О. В. Гецко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2009. – № 1 (10). – С. 22–24.