SLABA ULYANA STEPANIVNA

1. Сміян С. І., Кошак Б. О., Слаба У. С. Застосування квінаприлу та l-аргініну з метою корекції ендотеліальної дисфункції у пацієнтів із анкілозивним спондилоартритом та в поєднанні з гіпертонічною хворобою // Вісник наукових досліджень. - 2018. № 2. - С. 29-33.

2. Сміян С. І. Франчук М. В, Грималюк Н. В., Слаба У. С. Выявление и оценка предикторов развития по-дагрической нефропатии // Биология ва тиббиёт муаммолари/ Рroblems of biology and medicine. - №4 (97). - 2017р. - С. 99-104.

3. Сміян С. І., Кошак Б. О., Слаба У. С., Легка Л. Л. Оцінка ендотеліальної дисфункції і серцево-судинного ризику у хворих на анкілозивний спондилоартрит // Український ревматологічний журнал. - К, «Моріон». - 2017. № 3 (69 ). – С. 7 5- 76

4. Сміян С. І., Кошак Б. О., Слаба У. С. Визначення частоти факторів серцево-судиннго ризику в пацієнтів із анкілозивним спондилоартритом // Вісник наукових досліджень. – 2017. - №1. – C . 56-59.

5. С. І. Сміян, М. В. Франчук, У. С. Слаба, Р. Р. Коморовський, Н. В. Грималюк. Оцінка можливостей нефропротекторної дії КАНЕФРОНУ® Н у хворих на подагричну нефропатію // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 1. Тернопіль: ТДМУ – 2016. №1 – С. 64-68

6. Сміян С. І., Даньчак С. В., Добринська Н. О., Слаба У. С., Маховська О. С. Морфофункціональний стан печінки у пацієнтів з подагрою // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - Тернопіль: ТДМУ. – 2015. - №2,3. – С. 138-142.

7. Roman Komorovsky, Ulyana Slaba, Svitlana Smiyan. Tuberculous pericarditis mimicking a pericardial tumor // Echocardiography, 2014

8. С. І. Сміян, Р. Р. Коморовський, У. С. Слаба, С.І. Сміян, Н. В. Дереш. Незвичайна пухлина перикарда // Хвороби-сирітки в кардіології. Випуск II / за ред. проф. Ю.А. Іваніва, доц. Н.Д. Орищин. – Львів. - 2014.

9. С. І. Сміян, О. С. Маховська, О. І. Зарудна, Н. В. Грималюк, У. С. Слаба, С. Р. Гусак, Л. В. Задорожна, Л. Л. Легка, Л. І. Ліщина, Б. Й. Цибуляк. Оцінка плейотропних ефектів нестероїдних протизапальних препаратів при первинному остеоартрозі // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. - 2013. - № 1. - С. 64-69.

10. С. І. Сміян, М. В. Франчук, У. С. Слаба, О. С. Маховська, У. Я. Франчук. Частота виникнення та перебіг подагричної нефропатії у хворих на подагру // Український ревматологічний журнал. - №3 (53). – 2013. - С. 156-157.

11. С. І. Сміян, Р. Р. Коморовський, Ж. О. Антюк, У. С. Слаба. Артеріальна гіпертензія та метаболічний синдром при подагрі: оцінка кардіоваскулярного ризику // Український ревматологічний журнал. - №3 (53). – 2013. - С. 156.

12. Сміян С. І., Маховська О. С., Зарудна О. І., Грималюк Н. В., Слаба У. С., Гусак С. Р., Задорожна Л. В., Легка Л. Л., Ліщина Л. І., Цибуляк Б. Й. Оцінка плейотропних ефектів нестероїдних протизапальних препаратів при первинному остеоартроз // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень // Науковий журнал. – 2013. – Т.1. – С. 64-69.

13. Сміян С. І., Слаба У. С., Антюк Ж. О., Коморовський Р. Р., Данчак С. В., Франчук М. В. Оцінка факторів серцево-судинного ризику у хворих на подагру // "Вiсник СумДУ". – 2012. - Том 2. - С. 34-38.

14. Сміян С. І., Лепявко А. А., Слаба У. С., Гусак С. Р. Вплив використання препарату «Крестор» на показники ліпідограми у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом // Галицький лікарський вісник. - 2012 . - № 3 (частина 1). - С. 50 - 52.

15. С. І. Сміян, О. С. Маховська, Ж. О. Антюк, Л. В. Задорожна, Н. В. Грималюк, С. Р. Гусак, О. І. Зарудна, Л. Л. Легка, У. С. Слаба, С. В. Данчак. Стратифікація кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру та остеоартроз // Український ревматологічний журнал. - №3 (49). – 2012. - С. 108-109.

16. Сміян С. І., Маховська О. С., Зарудна О. І., Грималюк Н. В., Слаба У. С., Гусак С. Р., Задорожна Л. В., Легка Л. Л., Ліщина Л. І., Цибуляк Б. Й. Оцінка плейотропних ефектів нестероїдних протизапальних препаратів при первинному остеоартроз // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень // Науковий журнал. – 2013. – Т.1. – С. 64-69.

17. Сміян С. І., Лепявко А. А., Слаба У. С., Гусак С. Р. Вплив використання препарату «Крестор» на показники ліпідограми у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом // Галицький лікарський вісник. - 2012 . - № 3 (частина 1). - С. 50 - 52.

18. С. І. Сміян, О. С. Маховська, Ж. О. Антюк, Л. В. Задорожна, Н. В. Грималюк, С. Р. Гусак, О. І. Зарудна, Л. Л. Легка, У. С. Слаба, С. В. Данчак. Стратифікація кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру та остеоартроз // Український ревматологічний журнал. - №3 (49). – 2012. - С. 108-109.

19. С. І. Сміян, У.С Слаба, С. Р. Гусак, Ж. О Антюк, О. С. Маховська, Л. В. Задорожна, Л. Л. Легка, Н. В Грималюк, М. І. Козій. Оцінка ефективності Зинаксин - глюзаміну у хворих з анкілозивним спондилоартритом і ураженням кульшових суглобів // Галицький лікарський вісник. - 2010. - №4. - С. 72-73.

20. С. І.Сміян, Ж. О Антюк, У. С Слаба, Н. В Грималюк, Р. Я Боднар. Оцінка ефективності використання телмісартану з гіпотензивною метою у пацієнтів із подагрою і метаболічним синдромом // Вісник наукових досліджень. - 2010. - №4 (61). – С. 16-18.

21. Сміян С. І., Грималюк Н. В., Задорожна Л. В., Зарудна О. І., Легка Л. Л., Маховська О. С., Слаба У. С. Динаміка артралгічного синдрому при остеоартрозі на тлі застосування максигезика // Вісник наукових досліджень. – 2007. - №1. - С. 80-84.

22. Сміян С. І., Савочкіна Н. Л., Слаба У. С., Грималюк Н. В., Задорожна Л. В., Скиба З. О., Маховська О. С., Василів Л. Л., Кондратюк Д. С. Особливості клінічної симптоматики остеоартрозу у жінок з різними типами постменопаузи під впливом лікування // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 4. – С. 28-30.

23. Сміян С. І., Масик О. М. Грималюк Н. В., Слаба У. С., Насалик Б. Г. Взаємозв’язок між змінами мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта та проксимального – стегна у хворих на анкілозуючий спондилоартрит // Шпитальна хірургія. - 2002. - №2. - С. 52-55.

24. Сміян С. І., Масик О. М., Слаба У. С., Бабінець Л. С., Грималюк Н. В., Насалик Б. Г., Попович Г. А., Марецька І. В., Сидоренко О. Л. Синдром ендогенної інтоксикації як маркер запального процесу при ревматичних захворюваннях суглобів // Вісник наукових досліджень. - №1. - 2000. - С. 40-42.

25. Сміян С. І., Корильчук Н. І., Масик О. М., Слаба У.С. Вплив фосамаксу на стан кісткової тканини у хворих на ревматоїдний артрит (за даними рентгенівської денситометрії) // Лік. справа. - 1999. - № 1. - C. 117-120.

26. Сміян С. І., Масик О. М., Корильчук Н. І., Слаба У.С., Бабінець Л. С. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на ревматичні захворювання суглобів (за даними рентгенівської денситометрії) // Лікарська справа. - №8. - 1998. - С. 70-72.