SMIYAN SVITLANA IVANIVNA

1. С. І. Сміян, І. Й. Галайчук, І. В. Жулкевич та співавтори. Бореліозна лімфаденопатія у практиці онколога (клінічні спостереження) // Онкология. - 2019; Т.21. №3.

2. С. І. Сміян, У. С. Слаба, О. Б. Слабий, Р. Я. Боднар та співавтори. Сучасні погляди на компетенції викладача вищої медичної школи // Eastern Ukrainian Medical Journal, 2019; 7(3). С. 298-305.

3. С. І. Сміян, О. І. Мітченко, А. П. Кузьміна, та співавтори. Діагностика та моніторинг системних захворювань сполучної тканини: акцент на лабораторно-інструментальних методах. Український ревматологічний журнал. - №77 (3). - 2019. – С. 27-32.

4. С. І. Сміян, О. В. Синяченко, В. М. Коваленко, О. П. Борткевич, А. М. Гнилорибов та ін. Ревматологія у медальєрному мистецтві, повідомлення 2: хвороби суглобів // Український ревматологіяний журнал №2 (76) – 2019. – С 3-15.

5. Svitlana Smiyan, Roman Komorovsky, Nazarij Tomashchuk. Acute coronary syndrome leading to revision of a co-morbid condition in a young man with arthritis // Reumatologia 2019; 57, 4: 243-248. DOI: https://doi.org/10.5114/reum.2019.87621. Online publish date: 2019/08/31

6. Svitlana Smiyan, Dae Hyun Yoo, Janusz Jaworski, Ewa Matyska-Piekarska, Delina Ivanova, Agnieszka Zielinska, Eve-Kai Raussi, Anastas Batalov, Sangjoon Lee, Jeehye Suh, Noori Han, Rene Westhovens. A novel formulation of CT-P13 (infliximab biosimilar) for subcutaneous administration: 1-year results from a part 1 of phase I/III randomized controlled trial in patients with active rheumatoid arthritis // EULAR, 2019 (Madrid, Spain). Session: Rheumatoid arthritis - biological DMARDs (Scientific Abstracts)

7. Svitlana Smiyan, Maksym Franchuk. Neural networks in prediction of kidney disease in gout patients with obesity // EULAR, 2019 (Madrid, Spain). Session: Crystal diseases, metabolic bone diseases other than (Scientific Abstracts)

8. С. І. Сміян, О. В. Синяченко, В. М. Коваленко та ін. Ревматологія у медальєрному мистецтві, повідомлення 1 : ревматизм // Український ревматологічний журнал №1 (75) – 2019. – С 3-9.

9. Svitlana Smiyan, Igor Galaychuk, Igor Zhulkevych, Volodymyr Nykolyuk, Roman Komorovsky, Sofiya Gusak, Ivan Bilozetsky. Sjögren’s syndrome and lymphadenopathy unraveling the diagnosis of Lyme disease // Reumatologia 2019; 57, 1: 59–62 DOI: https://doi.org/10.5114/reum.2019.83242

10. С.І. Сміян, І.І. Білозецький. Запальні і дегенеративні Захворювання скронево- нижньощелепного суглоба: сучасний стан проблеми (огляд літератури)// Український ревматологічний журнал №74 (4). - 2018. - С. 67-71.

11. Shkilna M, Tokarska-Rodak M, Pańczuk A, Smiyan S, Andreychyn M, Klishch I, Mykhailo Korda. The use of anti-C6VlsE IgG in the assessment of the effectiveness of Lyme disease treatment - a preliminary report. Health Problems of Civilization ISSN 2353-6942. 1/2019 vol. 13. Health Prob Civil. https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81106

12. Svitlana Smiyan, Roman Komorovsky, Tamila Palamar. A rare cause of tricuspid regurgitation // Journal of Echocardiography (2018) 16:101–102. – C. 101-102.

13. S. Smiyan, M. Franchuk, R. Komorovsky. Obesity as a risk factor for kidney damage in patients with gout // East European Scientific Journal #5 (33). – 2018, part 2. – Р. 44-48.

14. Сміян С. І., Коморовський Р. Р., Томащук Н. Б. Гострий коронарний синдром у молодого чоловіка: труднощі повноцінної діагностики на прикладі клінічного випадку // Хвороби-сирітки в кардіології. - Випуск VI. – Львів, 2018. – С. 45-50.

15. Сміян С. І., Кошак Б. О., Білуха А. В., Кошак Д. О. Роль ендотеліальної дисфункції в розвитку артеріальної гіпертензії у хворих на анкілозивний спондилоартрит // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2(76) / 2018. – С. 54-58.

16. Сміян С. І., Кошак Б. О. Обґрунтування необхідності й оцінка ефективності корекції ендотеліальної дисфункції в пацієнтів з анкілозивним спондилоартритом // Український медичний часопис. - 3(1) (125) – IX/X 2018. – С. 93-06.

17. Сміян С. І., Шкільна М. І., Регалюк В. В., Маховська О. С., Задорожна Л. В., Маховський В. П., Грубар Ю. Ю. Сучасні аспекти етіології, патогенезу, клінічного перебігу та лікування Лайм-артриту (огляд літератури, власні спостереження) // Український ревматологічний журнал. - №72 (2). - 2018. – С. 40-45.

18. Сміян С. І., Кошак Б. О., Слаба У. С. Застосування квінаприлу та l-аргініну з метою корекції ендотеліальної дисфункції у пацієнтів із анкілозивним спондилоартритом та в поєднанні з гіпертонічною хворобою // Вісник наукових досліджень. - 2018. № 2. - С. 29-33.

19. S. Smiyan, R. Westhovens, R. Westhovens, D.H. Yoo, J. Jaworski, E. Matyska-Piekarska, D. Ivanova, A. Zielinska, E.- K. Raussi, A. Batalov, S. J. Lee, S. Y. Lee, J. H. Suh. Novel formulation of ct-p13 for subcutaneous administration in patients with rheumatoid arthritis: initial results from a phase i/iii randomised controlled trial // Annals of the rheumatic diseases. - Volume 77, Supplement 2. - June 2018. – P. 315.

20. S. Smiyan, M. Franchuk, R. Komorovsky. Microproteinuria as a marker of subclinical gouty nephropathy // Annals of the rheumatic diseases. - Volume 77. - Supplement 2. - June 2018. – P. 1637

21. Сміян С. І., Кошак Б. О. Стратификация факторов риска дисфункции эндотелия у больных анкилозирующим спондилоартритом // Доктор ахборотномаси вестник врача. - №1. - 2018р. – С. 74-75.

22. Сміян С. І. Франчук М. В, Грималюк Н. В., Слаба У. С. Выявление и оценка предикторов развития по-дагрической нефропатии // Биология ва тиббиёт муаммолари/ Рroblems of biology and medicine. - №4 (97). - 2017р. - С. 99-104.

23. Сміян С. І. Кошак Б. О. Endothelial dysfunction and cardiovascular risk in patients with ankylosing spondylitis // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2017. - Volume 3, Issue 2. - Р. 5–9.

24. Сміян С. І., Даньків Л. В. Оценка факторов влияния на развитие неалкогольного стеатогепатита у пациентов с ревматоидным артритом // Биология ва тиббиёт муаммолари / problems of biology and medicine. - №4 (97). - 2017р. - С. 99-104.

25. Сміян С. І., Даньків Л. В. Оцінка ефективності терапії у пацієнтів з ревматоїдним артритом в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом // Журнал клінічних та експериментальних медичних дослідженьJC&EMR, Том 5 №3. – 2017р. – С. 974-981 [Електронний ресурс] режим доступу: http://ujcem.med.sumdu.edu.ua/ua/2013-09-28-16-26-55/2017/3

26. Сміян С. І., Шкільна М. І., Маховська О. С. Актуальність проблеми лайм-бореліозу серед пацієнтів ревматичного профілю // Український ревматологічний журнал.: К, «Моріон». - 2017. № 3 (69). – С. 76-77.

27. S. I. Smiyan. Evolution of pro-and anti-inflammatory cytokines rates as well as inflammatory markers in patients with osteoarthritis depending on the age comorbidity rate and on the treatment // The Pharma Innovation Journal. – 2017. - 6(1): 89-92 [Електронний ресурс] режим доступу: http://www.thepharmajournal.com/archives/2017/vol6issue1/PartB/6-1-4-460.pdf

28. Сміян С. І., Даньків Л. В. Особливості перебігу ревматоїдного артриту у хворих з неалкогольним стеатогепатитом // Вісник наукових досліджень. – 2017 №1. – C . 51-55.

29. Сміян С. І., Кошак Б. О., Слаба У. С. Визначення частоти факторів серцево-судиннго ризику в пацієнтів із анкілозивним спондилоартритом // Вісник наукових досліджень. – 2017. - №1. – C . 56-59.

30. Сміян С. І., Кравців В. В. Серцева недостатність і толерантність до фізичних навантажень у хворих на токсичний зоб // Вісник наукових досліджень. – 2017. - №1. – C. 60-63.

31. Сміян С. І., Франчук М. В., Балабан Л. В. Застосування магнію оротату в комплексній терапії метаболічних порушень при подагрі // Вісник наукових досліджень. – 2017. - №1. – C. 64-66.

32. Сміян С. І., Волошина Л. О. Патоморфоз метаболічного фенотипу остеоартрозу: роль ожиріння, цукрового діабету та гіпотиреозу (вікові та гендерні аспекти) // Міжнародний ендокринологічний журнал. - Том 13, №5. – 2017 р. – С. 11-17.

33. Сміян С. І., Кошак Б. О., Слаба У. С., Легка Л. Л. Оцінка ендотеліальної дисфункції і серцево-судинного ризику у хворих на анкілозивний спондилоартрит // Український ревматологічний журнал. - К, «Моріон». - 2017. № 3 (69 ). – С. 7 5- 76

34. Сміян С. І., Франчук М. В., Задорожна Л. В., Антюк Ж. О. Стратифікація факторів ризику розвитку нефропатії у хворих на подагру // Український ревматологічний журнал.: К, «Моріон». -2017. № 3 (69 ). – С. 76.

35. Сміян С. І., Волошина Л. О. Особливості цитокінового профілю крові у хворих на первинний остеоартроз в аспекті вікової коморбідності // Український ревматологічний журнал.: К, «Моріон». – 2016. - №1 (63). – С. 65-69.

36. Смиян С. И., Волошина Л. А. Остеоартроз и коморбидные болезни: особенности изменений цитокинов крови в динамике лечения // Science and Education a new Dimension. Natural and Technical Sciences. - IV (9). - Issue: 83. – 2016. - P. 68-71

37. Svitlana Smiyan, Dae Hyun Yoo, Nenad Prodanovic, Janusz Jaworski, Pedro Miranda, Edgar Ramiterre, Allan Lanzon, Asta Baranauskaite, Piotr Wiland, Carlos Abud-Mendoza, Boycho Oparanov, HoUng Kim, Sang Joon Lee, SuYeon Kim, Won Park. Efficacy and safety of CT-P13 (biosimilar infliximab) in patients with rheumatoid arthritis: comparison between switching from reference infliximab to CT-P13 and continuing CT-P13 in the PLANETRA extension study // Ann Rheum Dis published online April 29. - 2016 / [ Електронний ресурс ] режим доступу: http://ard.bmj.com/content/early/2016/04/29/annrheumdis-2015-208786

38. Svitlana Smiyan, Won Park, Dae Hyun Yoo, Pedro Miranda, Marek Brzosko, Piotr Wiland, Sergio Gutierrez-Ureña, Helena Mikazane, Yeon-Ah Lee, Mie-Jin Lim, Vladimir Kadinov, Carlos Abud-Mendoza, HoUng Kim, Sang Joon Lee, YunJu Bae, SuYeon Kim, Jürgen Braun. Efficacy and safety of switching from reference infliximab to CT-P13 compared with maintenance of CT-P13 in ankylosing spondylitis: 102-week data from the PLANETAS extension study // Ann Rheum Dis published online April 26, 2016 / [Електронний ресурс] режим доступу: http://ard.bmj.com/content/early/2016/04/28/annrheumdis-2015-208783

39. S. I. Smiyan, M. V. Franchuk, R. R. Komorovsky. Effectiveness of CANEPHRON® N in the complex management of subclinical gouty nephropathy // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. - Volume 2. - Issue 1. - З. 5–8.

40. С. І. Сміян, М. В. Франчук, У. С. Слаба, Р. Р. Коморовський, Н. В. Грималюк. Оцінка можливостей нефропротекторної дії КАНЕФРОНУ® Н у хворих на подагричну нефропатію // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 1. Тернопіль: ТДМУ – 2016. №1 – С. 64-68

41. С. І. Сміян, Л.О. Волошина. Остеоартроз, полі- та коморбідність: вікові, гендерні, прогностичні й лікувально-профілактичні аспекти: дані трирічного проспективного дослідження // Український ревматологічний журнал. - 4(66). – 2016. - НАМНУ МОЗ ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім.. М.Д. Стражеска» НАМН України» АРУ - C. 51-57.

42. С. І. Сміян, Л. В. Даньків. Поширеність морфофункціонального ураження печінки у хворих на ревматоїдний артрит // Вісник наукових досліджень . – 2016. - №2. – C. 17-20.

43. С. І. Сміян, В. В. Кравців О. В. Шідловський. Прогнозування перебігу серцевої недостатності та віддалених результатів після хірургічног о лікування хворих на токсичний зоб // Вісник наукових досліджень. - 2016. - № 2. – C. 38-45.

44. S. I. Smiyan , L. O. Voloshyna O. I. Doholich. Evolution of values of the growth transforming factor beta-1 and inflammatory markers in patients with osteoarthritis depending on the age comorbidity and treatment // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). - № 12(16). – 2016. – P. 31-34.

45. Сміян С. І., Даньчак С. В. Корекція ендотоксикозу і синдрому пероксидації у хворих на подагру в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом (Lipid peroxidation and endotoxemia syndrome сorrection in patients with gout combined with nonalcoholic steatohepatitis) // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – 5 (10): 191-198. - ISSN 2391-8306

46. Сміян С. І., Даньчак С. В., Добринська Н. О., Слаба У. С., Маховська О. С. Морфофункціональний стан печінки у пацієнтів з подагрою // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - Тернопіль: ТДМУ. – 2015. - №2,3. – С. 138-142.

47. Сміян С. І., Даньчак С. В. Оцінка кардіоваскулярного ризику у пацієнтів із подагрою та неалкогольною жировою хворобою печінки // Патологія.: Запоріжжя, «Х-Прес». – 2015. - №3 (35). – С. 36-40.

48. Won Park, Dae Hyun Yoo, Sándor Szántó, Florian Berghea, Marek Brzosko, Piotr Wiland,Svitlana Smiyan, RudolfoAraiza, Frederico Díaz-González, Jee Hye Suh. Сlinical response of disease activity, disability and mobility indices in relation to antidrug antibody in the planetas // Ann Rheum Dis. – 2014. - 73 (Suppl.2). – Р. 121.

49. С. І. Сміян, А. П. Кузьміна. Контроль ревматичних захворювань у період вагітності: системна склеродермія. Оцінювання пріоритетів // Український ревматологічний журнал. - №2 (56). –2014. - С. 73-78

50. С. І. Сміян, І. Ю. Головач, Р. Р. Коморовський, Я. В. Кметюк, А.В. Ашихмін. Випадок ранньої «pre- pulseless » діагностики неспецифічного аортоартеріїту за допомогою позитронно-емісійної томографії/комп’ютерної томографії // Український ревматологічний журнал. - №3 (57). – 2014. - С. 47-53.

51. С. І. Сміян, І. Ю. Головач, Р. Р. Коморовський, Я. В. Кметюк, А. В. Ашихмін. Васкуліт судин великого калібру: чи не час переглянути діагностичні критерії? // Хвороби-сирітки в кардіології. Випуск II / за ред. проф. Ю.А. Іваніва, доц. Н.Д. Орищин. – Львів. - 2014.

52. С. І. Сміян, Р. Р. Коморовський, У. С. Слаба, С.І. Сміян, Н. В. Дереш. Незвичайна пухлина перикарда // Хвороби-сирітки в кардіології. Випуск II / за ред. проф. Ю.А. Іваніва, доц. Н.Д. Орищин. – Львів. - 2014.

53. Roman Komorovsky, Ulyana Slaba, Svitlana Smiyan. Tuberculous pericarditis mimicking a pericardial tumor // Echocardiography, 2014

54. Svitlana Smiyan,Iryna Holovach, Roman Komorovsky, Yaroslav Kmetyuk, Andriy Ashykhmin. Role of PET/CT in the diagnosis of large vessel vasculitis in a patient with systemic inflammatory response syndrome // Eur J Rheumatol . – 2014 . – Vol. 1. – P. 174-175.

55. С. І. Сміян, І. П. Мазур, І. І. Білозецький. Генералізований пародонтит і ревматоїдний артрит: імунологічні аспекти взаємообтяження // Патологія. - №3 (32). –2014. - С. 16-21.

56. S. Smiyan, W. Park, D. H. Yoo, S. Szánto, F. Berghea, M. Brzosko, P. Wiland, R. Araiza-Casillas, F. Díaz-González, J. H. Suh. Clinical Response of Disease Activity, Disability and Mobility Indices in Relation to Anti -Drug Antibody in the Planetas // Ann. Rheum. Dis. – 2014. - 73 (Suppl2): 121.

57. Боярчук О. Р., Сміян С. І. Клінічний випадок атипового перебігу МПО-АНЦА-асоційованого васкуліту // Здоровье ребёнка. - №8 (59). – 2014. - С. 64-68

58. Сміян С. І., Антюк Ж. О. Оценка эффективности гиполипидемической терапии у пациентов с метаболическим синдромом и подагре // Вестник врача (Самарканд). – 2013. - № 1. – С.150-153.

59. Сміян С. І., Маховська О. С., Зарудна О. І., Грималюк Н. В., Слаба У. С., Гусак С. Р., Задорожна Л. В., Легка Л. Л., Ліщина Л. І., Цибуляк Б. Й. Оцінка плейотропних ефектів нестероїдних протизапальних препаратів при первинному остеоартроз // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень // Науковий журнал. – 2013. – Т.1. – С. 64-69.

60. С. І. Сміян, А. П. Кузьміна, Т. В. Хакімова. Підвищення цінності шкали CHA2DS2-VASc у визначенні ризику тромбоемболічних подій у пацієнтів із хронічною ревматичною хворобою серця // Український ревматологічний журнал. - №3 (53). – 2013. - С. 71-75.

61. С. І. Сміян, І. І. Білозецький. Особливості стоматологічного статусу у пацієнтів із ревматоїдним артритом і глюкокортикоїд-індукованим остеопорозом // Український ревматологічний журнал. - №3 (53). – 2013. - С. 155-156.

62. С. І. Сміян, Р. Р. Коморовський, Ж. О. Антюк, У. С. Слаба. Артеріальна гіпертензія та метаболічний синдром при подагрі: оцінка кардіоваскулярного ризику // Український ревматологічний журнал. - №3 (53). – 2013. - С. 156.

63. С. І. Сміян, М. В. Франчук, У. С. Слаба, О. С. Маховська, У. Я. Франчук. Частота виникнення та перебіг подагричної нефропатії у хворих на подагру // Український ревматологічний журнал. - №3 (53). – 2013. - С. 156-157.

64. С.І. Сміян, М. І. Швед, Л. П. Мартинюк, Л. П. Мартинюк. Основні напрямки підготовки іноземних студентів як фахівців із вищою освітою на кафедрах внутрішньої медицини // Світ медицини та біології. - №2 (37). –2013. - С. 199-201.

65. С. І. Сміян, А. П. Кузьміна. Вагітність: короткострокові ефекти і довгострокові наслідки при ревматичних захворюваннях – загальні питання (перше повідомлення) // Український ревматологічний журнал. - №4 (54). – 2013. - С. 67-72

66. С. І. Сміян, О. С. Маховська, О. І. Зарудна, Н. В. Грималюк, У. С. Слаба, С. Р. Гусак, Л. В. Задорожна, Л. Л. Легка, Л. І. Ліщина, Б. Й. Цибуляк. Оцінка плейотропних ефектів нестероїдних протизапальних препаратів при первинному остеоартрозі // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. - 2013. - № 1. - С. 64-69.

67. С. І. Сміян, О. С. Маховська, Ж. О. Антюк, Л. В. Задорожна, Н. В. Грималюк, С. Р. Гусак, О. І. Зарудна, Л. Л. Легка, У. С. Слаба, С. В. Данчак. Стратифікація кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру та остеоартроз // Український ревматологічний журнал. - №3 (49). – 2012. - С. 108-109.

68. С. І. Сміян, Л. М. Мотюк, О. С. Маховська. До питань ідентифікації гострої припухлості або припухлості, що недавно виникла в колінному суглобі // Український ревматологічний журнал. - №3 (49). – 2012. - С. 109.

69. Сміян С. І., Лепявко А. А., Слаба У. С., Гусак С. Р. Вплив використання препарату «Крестор» на показники ліпідограми у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом // Галицький лікарський вісник. - 2012 . - № 3 (частина 1). - С. 50 - 52.

70. Сміян С. І., Слаба У. С., Антюк Ж. О., Коморовський Р. Р., Данчак С. В., Франчук М. В. Оцінка факторів серцево-судинного ризику у хворих на подагру // "Вiсник СумДУ". – 2012. - Том 2. - С. 34-38.

71. Сміян С. І. Припухлість колінного суглоба:сучасний стан проблеми // Острые и неотложные состояния в практике врача. - Київ. - №1. – 2011. - С. 5-15.

72. Сміян С. І. Остеоартроз колінних суглобів: сучасний стан проблеми // Острые и неотложные состояния в практике врача. - №3. – 2011. - С. 12-16.

73. Сміян С. І., Гусак С. Р., Хайко О. К. Клінічні особливості первинного остеоартрозу на тлі остеопенічного синдрому // Вісник наукових досліджень. - 2010. - №2 (59). – С. 76-80.

74. Сміян С. І. Подагра: нові тенденції в діагностиці та лікуванні // Острые и неотложные состояния в практике врача. - Київ. - №4. – 2010. - С. 36-40.

75. С. І.Сміян, Ж. О Антюк, У. С Слаба, Н. В Грималюк, Р. Я Боднар. Оцінка ефективності використання телмісартану з гіпотензивною метою у пацієнтів із подагрою і метаболічним синдромом // Вісник наукових досліджень. - 2010. - №4 (61). – С. 16-18.

76. С. І. Сміян, У.С Слаба, С. Р. Гусак, Ж. О Антюк, О. С. Маховська, Л. В. Задорожна, Л. Л. Легка, Н. В Грималюк, М. І. Козій. Оцінка ефективності Зинаксин - глюзаміну у хворих з анкілозивним спондилоартритом і ураженням кульшових суглобів // Галицький лікарський вісник. - 2010. - №4. - С. 72-73.

77. Сміян С. І., Гусак С. Р., Грималюк Н. В. П’ятирічний моніторинг артралгічного статусу у хворих на остеоартроз під впливом застосування хондропротектора Структум // Український ревматологічний журнал. - № 2 (36). - 2009. - С. 4.

78. Сміян С. І., Грималюк Н. В., Задорожна Л. В., Зарудна О. І., Легка Л. Л., Маховська О. С., Слаба У. С. Динаміка артралгічного синдрому при остеоартрозі на тлі застосування максигезика // Вісник наукових досліджень. – 2007. - №1. - С. 80-84.

79. Сміян С. І., Бабинець Л. С., Криськів О. І. Морфологічний аналіз кісткової тканини на основі вивчення аутоптатів померлих з хронічним панкреатитом // Український морфологічний альманах. – 2007. - Е.5. - №2. – С. 86-89.

80. Сміян С. І. Діагностика та інтерпретація змін мінеральної щільності кісткової тканини // Мистецтво лікування. - 9-10. – 2007. - С. 26-30.

81. Сміян С. І. Артралгічний синдром у хворих похилого віку: диференціальний діагноз, особливості перебігу і лікування. Журнал української лікарської еліти № 1 (01). – 2008. - С. 31-38.

82. Смиян С. И. Боли в позвоночнике: ревматологические заболевания и остеопороз в практике невропатолога // Український вісник психоневрології. - Том 15, випуск 1(50). – 2007. - С. 13-16.

83. С. Сміян, О. Барладин, Н. Грималюк, Л. Задорожна, О. Маховська, Л. Легка. Оцінка ефективності остемаксу в лікуванні глюкокортикоїіндукованого остеопорозу у пацієнток в постменопаузальний період // Український ревматологічний журнал, №4 (30). – 2007. – С. 74-76.

84. Сміян С. І., Гусак С. Р. Оцінка ефективності лікування остеоартрозу в пацієнтів із надмірною масою тіла та метаболічним синдромом // Внутрішня медицина. - №4. – 2008. - С. 49-54.

85. Сміян С. І., Барладин О. Р. Оцінка ефективності ідеосу в лікуванні остеопорозу при бронхіальній астмі // Вісник наукових досліджень. – 2006. - №1

86. Сміян С. І. Остеодефіцитні стани в педіатрії // Мистецтво лікування. – 1. – 2006.

87. Сміян С. І. Сучасні погляди на лікування і профілактику остеопорозу // Мистецтво лікування. – 9. – 2006. - С. 37-40.

88. Сміян С. І. Остеопороз: основні питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики // Мистецтво лікування. – 9. – 2006. - С. 59-61.

89. Сміян С. І. Місце денситометрії в діагностиці остеопорозу // Ліки України. – 2006. - № 105. - С. 48-51.

90. Смиян С. И., Бабинець Л. С. Застосування кальцеміну і кальцеміну аванс для корекції остеодефіцитного синдрому у хворих на хронічний панкреатит // Український морфологічний альманах. – 2005. - Т8, № 2. - С. 125-128.

91. Сміян С. І., Ковальчук Л. Я., Рузібаєв Р. Ю., Венгер І. К., Шкробот В. В. Остеопороз: сучасний стан проблеми при захворюваннях шлунково-кишкового тракту і печінки // Вісник наукових досліджень. - 2005. - №1. - С. 79-82.

92. Сміян С. І., Ковальчук Л. Я., Рузібаєв Р. Ю., Венгер І. К., Шкробот В. В. Остеопороз: сучасний стан проблеми при захворюваннях шлунково-кишкового тракту і печінки // Вісник наукових досліджень 2005 №1, с.70-72

93. Сміян С. І. Целекоксиб - Авант у лікуванні хворих на ревматичні захворювання суглобів // Мистецтво лікування. – 2005. - (021). - С. 68-71.

94. Сміян С. І., Ковальчук Л. Я., Бабинець Л. С. Вплив перенесених оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту на формування трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит // Шпитальна хірургія. – 2005. - № 2. - С. 16 – 19.

95. Сміян С. І., Зарудна О. І. Аналіз показників імунного статусу у хворих на ревматичні імунокомплексні захворювання // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2004. - Випуск 23. - С. 111-113.

96. Сміян С. І., Савочкіна Н. Л., Слаба У. С., Грималюк Н. В., Задорожна Л. В., Скиба З. О., Маховська О. С., Василів Л. Л., Кондратюк Д. С. Особливості клінічної симптоматики остеоартрозу у жінок з різними типами постменопаузи під впливом лікування // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 4. – С. 28-30.

97. Сміян С. І., Мартинюк Л. П., Бутвін С. М. Можливості променевої діагностики патології кісткової системи у хворих з хронічною нирковою недостатністю // Український медичний альманах. – 2004. – Т. 7, № 3 (додаток). – С. 76-79.

98. Сміян С. І., Луб’янська З. А., Левенець С. І. Оцінка стану мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічний обструктивний бронхіт // Український медичний альманах. – 2004. – Т. 7, № 3 (додаток). – С. 103-105.

99. Сміян С. І., Савочкіна Н. Л., Олійник Н. М. Особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у жінок з остеоартрозом в постменопаузальному період // Український медичний альманах. – 2004. – Т. 7, № 3 (додаток). – С. 106-109.

100. Сміян С. І., Жулкевич І. В., Гаврилюк М. Є., Кміта Г. Г., Крамар Л. Т., Шемет В. П. Застосування бонефосу в лікуванні мієломної хвороби // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 3. – С. 76-77.

101. Сміян С. І. Порушення балансу вітамінів і мінералів у хворих на хронічний панкреатит // Проблеми остеології. - 2005-2006. - Т. 8-9, №4(1). - С. 84-86.

102. Сміян С. І., Барладин О. Р., Лавра О. Г. Диференційовані підходи до лікування вторинного остеодефіциту у хворих на бронхіальну астму // Український медичний альманах. – 2003. – Т. 6, № 2. – С. 135-136.

103. Сміян С. І.,Луб’янська З. А., Цяпа Ю. М., Ясніцька М. Я. Особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічний обструктивний бронхіт // Український медичний альманах. – 2003. – Т. 6, № 2. – С. 136-137.

104. Сміян С. І., Масик О. М., Корильчук Н. І. Клініко-імунологічне обгрунтування застосування “Фосамаксу” у хворих на ревматоїдний артрит // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2003. - №1.

105. Сміян С. І., Масик О. М., Слаба У. С. Прогнозування мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозуючий спондилоартрит // Шпитальна хірургія. - 2003.

106. Сміян С. І., Ковальчук Л. Я., Бабінець Л. С. Застосування теравіту для корекції мінеральної щільного та вітамінного обмінів при хронічному панкреатиті // Український медичний альманах. – 2003. – № 5. – С. 203-205.

107. Сміян С. І., Лозіна Л. Б. Системні прояви синдрому токсемії та імунологічної реактивності у хворих на системний червоний вовчак // Вісник Сумського державного університету. – 2003 – № 7(53). – С. 81-84.

108. Сміян С. І. Показники мінеральної щільності кісткової тканини як маркер адекватності хворобомодифікуючої терапії в ревматології // Проблеми остеології. – 2003. – Т. 6, № 1-2. – С. 117-118.

109. Сміян С. І., Бакалюк О. Й., Грималюк Н. В., Слаба У. С., Скиба З. О., Задорожна Л. В., Гарін С. В. Місцеве (внутрішньосуглобове) введення флостерону як метод профілактики системного остеопорозу у хворих на ревматоїдний артрит // Проблеми остеології. – 2003. – Т. 6, № 1-2. – С. 119

110. Сміян С. І., Барладин О. Р., Ясніцька М. Я., Цяпа Ю. М., Мандзій З. П., Жукінська Л. Ф., Гнатюк Л. А. Кальцемін у лікуванні остеопенічного синдрому у хворих на бронхіальну астму // Проблеми остеології. – 2003. – Т. 6, № 1-2. – С. 120-122

111. Сміян С. І., Лозіна Л. Б., Насалик Б. Г., Пришляк В. Д., Боб А. О., Погоріла М. А., Зарудна О. І. Кальцій-Д3 Нікомед у профілактиці остеодефіциту при системному червоному вовчаку // Проблеми остеології. – 2003. – Т. 6, № 1-2. – С. 122-123.

112. Сміян С. І., Луб’янська З. А. Оцінка ефективності остеїну для профілактики та лікування остеодефіцитних станів при ХОБ // Вісник Сумського державного університету. Серія “Медицина”. - 2003. - №7 (66). - С. 73-75.

113. Сміян С. І., Лозіна Л. Б. Системні прояви синдрому токсемії та імунологічна реактивність у хворих на системний червоний вовчак // Вісник Сумського державного університету. Серія “Медицина”. - 2003. - №7 (53). - С. 81-83.

114. Сміян С. І., Зарудна О. І. Оцінка стану центрально і переферичної гемодинаміки у хворих на дифузні захворювання сполучної тканини // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. - № 1. - С.132-133.

115. Сміян С. І., Зарудна О. І. Аналіз гемокоагуляційних порушень при ревматичних захворюваннях // Вісник наукових досліджень. – 2003. - №3.- С. 38–40.

116. Сміян С. І., Зарудна О. І. Корекція гемокоагуляційних та геодинамічних порушень у хворих на ревматичні захворювання сполучної тканини з синдромом Рейно // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. - № 2.- С. 87.

117. Cміян С. І., Масик О. М., Жулкевич І. В. Показники мінеральної щільності кісткової тканини здорових чоловіків за результатами двофо-тонної рентгенівської денситометрії // Проблеми остеології. - 2002. - Том 4, № 4. - С.15-20.

118. Масик О. М., Скиба З. О. Особливості мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на ревматоїдний артрит // Український медичний альманах. - 2002. - Т.5, №2. - С. 190-192.

119. Сміян С. І., Мартинюк Л. П., Бутвин С.М. Особливості стану кісткової тканини у жінок постменопаузального періоду на тлі хронічної ниркової недостатності // Вісник наукових досліджень. - 2002. - №3. - С. 81-84.

120. Сміян С. І., Барладин О. Р. Особливості обміну сполучної тканини у хворих на бронхіальну астму з різним ступенем остеодефіциту // Вісник наукових досліджень. - 2002. – № 1. – С. 56-57.

121. Сміян С. І., Пришляк В. Д., Масик О. М., Грималюк Н. В., Гаріян М. П., Гаврилюк М. Є., Цяпа Ю. М., Ясніцька М. Я. Досвід викладання внутрішніх хвороб іноземним студентам на кафедрі шпитальної терапії № 2 // Медична освіта. - 2002. - №3. - С. 190-193.

122. Сміян С. І., Мартинюк Л.П. Взаємозв'язок між функціональним станом нирок та мінеральною щільністю кісткової тканини у хворих з захворюваннями нирок // Вісник Сумського державного університету, №11 (44). -2002. - С. 82-88.

123. Сміян С. І., Мартинюк Л. П., Боднар Я. Я., Москальчук Є. Ю., Мартинюк О. С., Боднар Л. П., Бутвин С. М. Варіанти ураження кісткової тканини та паращитовидних залоз у хворих з хронічною нирковою недостатністю // Український медичний альманах. - 2003. - Т.6, №1. - С. 74-78.

124. Смиян С. И., Мартынюк Л. П., Мартынюк Е. С., Бутвин С. М. Нарушения кальций-фосфорного обмена и минеральной плотности костной ткани как показатель нарушения эндокринной функции почек у больных с хронической почечной недостаточность // Український медичний альманах. – 2003. - Т6, №2. - С. 104-105.

125. Сміян С. І., Масик О. М. Грималюк Н. В., Слаба У. С., Насалик Б. Г. Взаємозв’язок між змінами мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта та проксимального – стегна у хворих на анкілозуючий спондилоартрит // Шпитальна хірургія. - 2002. - №2. - С. 52-55.

126. Сміян С. І., Барладин О. Р. Порівняльна оцінка ендотоксикозу при різних ступенях остеодефіциту в жінок із бронхіальною астмою в постменопаузі // Проблеми остеології. - 2002. – Т.5, №2-3. - С. 137-138.

127. Сміян С. І., Мартинюк Л. П., Бакалюк О. Й., Мартинюк О. С., Бутвин С. М., Погоріла М. А. Вплив тривалості замісної терапії програмним гемодіалізом на стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих із хронічною нирковою недостатністю // Проблеми остеології. - 2002. – Т.5, №2-3. - С. 139-142.

128. Сміян С. І., Масик О. М., Білик Л. С. Динаміка змін мінеральної щільності кісткової тканини осьового скелета у хворих на анкілозуючий спондилоартрит // Проблеми остеології. - 2002. – Т.5, №2-3. - С. 142-145.

129. Сміян С. І., Ковальчук Л.Я. П’ятирічний моніторинг остеопорозу: здобутки й перспективи // Проблеми остеології. - 2002. – Т.5, № 2-3. - С. 161-163.

130. Сміян С. І., Русак Н. Є. Стан імунної системи при остеоартрозі із супутнім остеопорозом у хворих літнього та старечого віку // Проблеми остеології. - 2002. – Т.5, № 2-3. - С. 171-172.

131. Сміян С. І., Корильчук Н. І. Вплив лікувальних програм із включенням фосамаксу у хворих на ревматоїдний артрит літнього віку // Проблеми остеології. - 2002. – Т.5, № 2-3. - С. 172.

132. Сміян С. І., Масик О.М. Структурно-функціональний стан кісткової тканини осьового скелету у хворих на ревматоїдний артрит // Український медичний альманах. - 2002. - Т.5, №6. - С. 129-131.

133. Сміян С. І., Масик О. М. Проблема змін мінеральної щільності кісткової тканини у чоловіків з позиції статевого диморфізму. І. Доклінічні аспекти // Український ревматологічний журнал. - 2001. - №1 (3). - С.23-26.

134. Сміян С. І., Масик О. М. Проблема змін мінеральної щільності кісткової тканини у чоловіків з позиції статевого диморфізму. ІІ. Клінічні аспекти // Український ревматологічний журнал. - 2001. - №2 (3). - С.23-26.

135. Сміян С. І., Мерецька І. В., Масик О. М. Клінічні аспекти змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на анкілозуючий спондилоартрит // Вісник наукових досліджень. - 2001. - №3. - С. 44-46

136. Сміян С. І., Жулкевич І. В., Бакалюк О. Й., Дячан Л. Структурно-функціональний стан кісткової тканини в анемізованих жінок // Вісник наукових досліджень - 2001. – № 3. – С. 49-52

137. Сміян С., Мерецька І. Імунологічна характе-ристика остеодефіциту при анкілозуючому спондилоартриті // Вісник Сумського держуніверситету - 2001. - № 12. - С. 60-63

138. Сміян С. І., Ковальчук Л. Я., Бігуняк В. В., Мисула І. Р., Масик О. М., Бакалюк О. Й., Грималюк Н. В. Акція “Милосердя” і проблема формування професійних навичок у студентів 6 курсу // Медична освіта. - 2000. - № 3. - С. 12-15.

139. Сміян С., Усинська О., Ясніцька М., Цяпа Ю., Олійник О. Можливі причини розвитку змін кісткової тканини при бронхіальній астмі // Проблеми остеології. - Том 3. -№1. - 2000. - С. 110

140. С. Сміян, Ю. Саїд, Л. Орищин, Г. Кміта. Глюкокортикоїдіндукований остеопороз в гематологічній практиці // Проблеми остеології. - Том 3. - №1. - 2000. - С. 98

141. Сміян С. І., Масик О. М. Застосування кальцитоніну у лікуванні остеопорозу // Лік. справа. - 2000. - №3-4. - С. 15-18.

142. Сміян С. І., Жулкевич І. В., Гаврилюк М. Є., Орищин Л. Ю. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта, поширення хребцевих деформацій та ризик їх виникнення при ураженні гемопоетичної системи // Вісник наукових досліджень. - №2. - 2000. - С. 15-18

143. Сміян С., Лозіна Л., Грималюк Н., Скиба З., Слаба У., Задорожна Л., Гаврилюк Р. Клініко-функціональні наслідки тривалого використання глюкокортикостероїдів при системному червоному вовчаку // Проблеми остеології. - Том 3. - №1. - 2000. - С. 109

144. Сміян С. І., Ковальчук Л. Я., Гнатюк М. С., Жулкевич І. В., Масик О. М., Гудима А. А., Лісничук Є. Є. Комплексне експериментальне дослідження імобілізаційної моделі остеопорозу // Вісник наукових досліджень. - №1. - 2000. - С. 81-84.

145. Сміян С., Масик О., Корильчук Н., Сидоренко О., Слаба У., Грималюк Н., Насалик Б., Попович Г., Скиба З. та ін. Лікування та профілактика глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу у хворих на ревматоїдний артрит // Проблеми остеології. - Том 3. - №1.- 2000. - С. 109.

146. Сміян С. І., Жулкевич І. В., Гаврилюк М. Є., Кміта Г. Г., Крамар Л. Т., Корчинська Т. Методологічні підходи до вивчення якості життя у гематологічних дослідженнях // Вісник наукових досліджень. - №3. - 2000. - С.16-22.

147. Сміян С. І., Зоря А. В., Стародуб Є. М., Дуць Р. П., Барладін О. Р. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на виразкову хворобу // Галицький лікарський вісник. - 2000. - №3. - С. 49-51.

148. Сміян С., Усинська О., Ясніцька М., Цяпа Ю., Олійник О. Можливі причини розвитку змін кісткової тканини при бронхіальній астмі // Проблеми остеології. - Том 3. - №1. - 2000. - С. 110.

149. Сміян С. І., Масик О. М., Бабінець Л. С., Н. І. Корильчук, І. В. Мерецька, Н. В. Грималюк, Г. А. Попович, Б. Г. Насалик, Л. Б. Лозіна, О. Л. Сидоренко, В. І. Городецький. Моніторинг змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих ревматологічного профілю // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Випуск 5. Тернопіль: “Укрмедкнига”. - 2000. - С. 93-97.

150. Сміян С. І., Жулкевич І. В., Масик О. М., Гаврилюк М. Є., Бабінець Л. С. Нові підходи до оцінки структурно-функціональних характеристик кісткової тканини за даними лонгітудінальної кісткової денситометрії // Шпитальна хірургія. - 2000. - №1. - С.134-136.

151. Сміян С. І., Бакалюк О. Й., Панчишин Н. Я. Особливості імунного статусу і синдрому мембранодеструктивних змін у хворих на системний червоний вовчак під впливом магніто-лазерної терапії // Медична хімія. – 2000. – Т. 2, № 1. - С. 61-64.

152. Сміян С. І., Жулкевич І. В., Масик О. М., Корильчук Н. І., Бабінець Л. С. Показники мінеральної щільності кісткової тканини здорових жінок за результатами двофотонної рент-генівської денситометрії // Проблеми остеології. - 2000. Том 3. - № 4. - С. 9-16.

153. Сміян С. І., Масик О. М., Слаба У. С., Бабінець Л. С., Грималюк Н. В., Насалик Б. Г., Попович Г. А., Марецька І. В., Сидоренко О. Л. Синдром ендогенної інтоксикації як маркер запального процесу при ревматичних захворюваннях суглобів // Вісник наукових досліджень. - №1. - 2000. - С. 40-42.

154. Сміян С. І., Масик О. М., Жулкевич І. В. Сучасні aспекти застосування біфосфонатів у клінічній практиці // Журн. АМН України. - 2000. - Т.6. - №4. - С. 713-721.

155. Сміян С. І., Жулкевич І. В., Орищин Л. Ю. Алгоритм диференціальної діагностики вторинних форм остеопорозу в гематологічній практиці // Проблеми остеології. - т. 2. - №1. -1999. - С. 85.

156. Сміян С. І., Корильчук Н. І., Масик О. М., Слаба У.С. Вплив фосамаксу на стан кісткової тканини у хворих на ревматоїдний артрит (за даними рентгенівської денситометрії) // Лік. справа. - 1999. - № 1. - C. 117-120.

157. Сміян С. І. Жулкевич І. В., Юсеф Саїд. Вторинний ревматоїдний синдром та зниження мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на гемофілію // Проблеми остеології. - т. 2. -№1. - 1999. - С. 84.

158. Сміян С. І., Жулкевич І. В., Корильчук Н. І. Досвід вивчення мінеральної щільності кісткової тканини у гематологічних хворих // Проблеми остеології. - т. 2. -№1. - 1999. - С. 84.

159. Сміян С. І., Жулкевич І. В., Орищин Л. Ю. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на мієломну хворобу // Проблеми остеології. - т. 2. - №1. - 1999. - С. 85.

160. Сміян С. І., Ковальчук Л. Я., Гнатюк М. С., Шидловський В. О., Ляпіс М. О. Перший досвід використання двохфотонної денситометрії в Україні для діагностики вторинного остеопорозу // Проблеми остеології. -т. 2. -№1. -1999. -С. 86.

161. Сміян С. І., О. Й. Бакалюк, Н. В. Грималюк. Застосування статинів у лікуванні гіперхолестеринемій // Укр. кард. журнал. - 1998. - № 5.

162. Сміян С. І., Масик О. М., Корильчук Н. І., Слаба У.С., Бабінець Л. С. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на ревматичні захворювання суглобів (за даними рентгенівської денситометрії) // Лікарська справа. - №8. - 1998. - С. 70-72.

163. Смиян С. И., Творко В. М., Журавлев Е. В. Содержание макро- и микроэлементов в миокарде при общей дегидратации организма // Вісник Вінницького державного університету.-№2-1.-1998.-С.244-245.

164. Смиян С. И., Мельник П. И., Журавлева О. В., Федонюк Л. Я. Морфофункциональные изменения в миокарде при клеточной гидратации организма // Вісник Морфології. - №4-1. -1998. - С. 104-105.

165. Сміян С. І., Грималюк Н. В., Жулкевич І. В., Масик О.М. Остеопороз в клініці внутрішніх захворювань // Українські медичні вісті.-січень-червень, 1998. - №1. - Т.2. - С. 101.

166. Сміян С., Жулкевич І., Ревякіна О., Куцин М., Бакалюк О. Роль санітарно-просвітницької діяльності лікарських громадських організацій в профілактиці захворювань // Український медичний вісник.- К., 1998. - т. 2. –число 1-2. - частина ІІ. - С.132.

167. Сміян С. І., Творко В. М., Журавлев Е. В. Содержание макро- и микроэлементов в миокарде при общей дегидратации организма // Вісник Вінницького державного університету. -№ 2-1. - 1998. - С. 244-245.

168. Сміян С. І., О.Й.Бакалюк та ін. Актуальні питання профілактики захворювань внутрішніх органів // Українські медичні вісті. К., - 1997. - том 2, число 1-2, частина 2.

169. Сміян С. І., Швед М. І., Гнатюк М. С., Жулкевич І. В. Дозоване лікувальне голодування у пацієнтів з ревматоїдним артритом, первинним остеоартрозом // Вісник наукових досліджень. -1997, №2-3. - С. 84-87.

170. Сміян С. І., Бакалюк О.Й. Статини в лікуванні атеросклерозу (огляд літератури) // Вісник наукових досліджень. - 1997. - № 1.

171. Сміян С. І. Швед М. І., Ванат І. М., Жулкевич І. В. Нові підходи до лікування міокардитів // Український кардіологічний журнал. - 1996. - додаток до №3.

172. Сміян С. І. Еквівалентна патоморфологія остеоартритично-зміненого хряща у померлих від несуглобової патології // Вісник наукових досліджень. – 1995. - № 5. – С. 52.

173. Сміян С. І. Клініко-імунологічні показники у хворих на первинний ОА // Укр. кардіологічний журнал. – 1995. - № 6. – С. 66-69.

174. Сміян С. І. Перекисне окислення ліпідів – як можливий фактор пошкодження мембран лімфоцитів периферичної крові у хворих на ОА // Укр. кардіологічний журнал. – 1995. - № 5. – С. 60-63.

175. Сміян С. І. Синдром інтоксикації і його вплив на стан імунної реактивності, процеси перекисного окислення ліпідів, дегенерацію хряща і ультраструктуру лімфоцитів крові // Вісник наукових досліджень. – 1995.

176. Сміян С. І. Сучасні аспекти патогенезу первинного деформуючого остеоартрозу // Вісник наукових досліджень. – 1995. - № 1

177. С. И. Смиян, Н. И. Швед, Бакалюк О. И., Франчук М. М., Демьяненко С. М., Гребеник М. В. Влияние антиоксидантов на неспецифический компонент воспаления у больных ревматоидным артритом // Врачебное дело. - 1992. - № 2, С. 72-74.

178. Смиян С. И., Гребеник М. В., Швед Н. И., Корнацкий В. М. Использование термографических и иммунных показателей при выборе адекватного лечения больных ревматоидным артритом и деформирующим артрозом // Врач. дело. – 1992. - № 3. – С. 26-29.