KULESHKO (SVYSTUN) IRYNA IHORIVNA

1. Pasechko N. Ultrastructural liver changes in the experimental thyrotoxicosis / N. V. Pasyechko, I. I. Kuleshko, V. M. Kulchinska, L. V. Naumova, I. V. Smachylo, A O. Bob, L. V. Radetska, M.E.Havryliuk, O. M. Sopel, L.P. Mazur // Polish Journal of Pathology. - 68 (2). - 2017. - с. 144-147

2. Пасєчко Н.В.. Вплив субклінічного гіпотиреозу на репродуктивну функцію жінки та ефективність його корекції / С.В.Гнат, Н.В. Пасєчко, І.І. Свистун, Л.В.Наумова // Міжнародний ендокринологічний журнал. - №1(65). - 2015. - с. 98-102.

3. Пасєчко Н.В. Вплив препарату Гуарем на масу тіла та основні показники вуглеводневого та ліпідного обмінів / Н.В. Пасєчко, Г.Я. Лой, І.І.Свистун // Міжнародний ендокринологічний журнал. - № 5(61). –2014. - с. 31-36.

4. Пасєчко Н.В. Йод і функціональна здатність щитоподібної залози у хворих на дифузний токсичний зоб / Н.В. Пасєчко, І.І.Свистун // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - №2 (39). – 2012. – с. 50-53.

5. Свистун І. І. Структурна реорганізація печінки білих щурів із модельованим тиреотоксикозом / І.І.Свистун // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль, 2012. - № 2. – с. 93-95.

6. Пасєчко Н.В. Ефективність використання Сіофору у хворих з ожирінням та гіперінсулінізмом на стадії переддіабету / Н.В. Пасєчко, Л.В. Наумова, Н.В Скрипник, І.І.Свистун, І.В.Голик // Міжнародний ендокринологічний журнал. – № 2. - 2012. - с. 83-86.

7. Свистун І. І. Можливість оптимізації лікування дифузного токсичного зоба шляхом корекції функціональних порушень печінки / І. І. Свистун // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2011. – Т.3, № 36. – С. 46-50.

8. Пасєчко Н.В. Ультраструктурні зміни печінки при експериментальному тиреотоксикозі / Н.В. Пасєчко, І.І. Свистун, К.С.Волков // Вісник морфології. - №2. - 2011. - с. 278-281.

9. Пасєчко Н.В Деякі аспекти лікування хворих на ожиріння / Н.В. Пасєчко, Л. В.Наумова, І. І.Свистун // Сімейна медицина. — № 4. — 2009 — с. 118-120.

10. Пасєчко Н.В. Ефективність використання цукрознижуючого препарату Олтар у хворих на цукровий діабет 2 типу / Н.В. Пасєчко, І.І. Свистун // Міжнародний ендокринологічний журнал. – №5(23). -2009. – с. 53-56.

11. Пасєчко Н.В. Комплексна оцінка показників імунного статусу, прооксидантної та антиоксидантної систем у хворих на дифузний токсичний зоб за умов йододефіциту / Н.В. Пасєчко, , І.І. Свистун, Л.В. Швед / Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- №2 (23). – 2008. – с. 14-17.

12. Ренопротекторний ефект антагоніста ангіотензинових рецепторів кондесару в лікуванні пацієнтів з нефропатією, що розвинулась на фоні цукрового діабету 2 типу / Н.В. Пасєчко, О.Л.Сидоренко, А.М.Швед , О.В.Гевко, Свистун І. І. // Вісник наукових досліджень. - №1. - 2007. - с. 47-49.